Mindre kommuner må arbejde for at tiltrække virksomheder

Mens der altid er butikker, der dukker op i de større byer, ser det anderledes ud, når vi kommer væk fra de tættest befolkede områder. Logikken er jo simpel nok, nemlig at de erhvervsdrivende gerne vil have så stort et kundegrundlag som muligt, men det betyder noget for fordelingen af butikkerne. Derfor er det attraktivt…

Sværere at sætte lejere ud på grund af ureglementerede husdyr efter dom

En dom i Boligretten kan betyde, at det bliver sværere for udlejere at ophæve lejekontrakten med lejere, som har holdt husdyr, selvom kontrakten siger, det ikke er tilladt, skriver finans.dk. Her fik en lejer nemlig lov til at blive boende af retten, selvom retten anerkendte, at hun havde holdt hund. I første omgang var sagen…

Flere små byrum er trenden i urban planlægning og arkitektur

Når man går en tur i sin by, hvad enten den er stor eller lille, er der en trend i den måde, byplanlægning foregår på i disse år. Det nye og smarte er, at byen bliver fyldt med små områder eller oaser, som kan have forskellige funktioner og målgrupper – de såkaldte byrum. Det er…

Portræt: Flygtningenævnet

Flygtningenævnet er en domstolslignende institution under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Flygtningenævnet har til hovedopgave at behandle klagesager, der opstår som følge af en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen på asyl-området. Disse afgørelser vil typisk omhandle afslag på opholdstilladelser, inddragelse af opholdstilladelser eller sager om tidsbegrænset opholdstilladelse. Derudover kan det være sager, der handler om, at Udlændingestyrelsen har…

Mindre kommuner er kreative for at tiltrække tilflyttere

Rundt omkring i landet gør mange af de mindre kommuner noget for at tiltrække nye beboere. Især i de kommuner, der har det lidt flatterende prædikat ’udkantskommune’, vil de gerne have flere tilflyttere til kommunen. Der bliver også gjort noget for at få tilflyttere til kommunerne rundt om i landet. Tiltagene har mange former og…

Rudersdal Kommune hæver prisen på gravsteder med 344 %

Forestil dig, at du det ene år betaler 498 kroner for dine forældres urnegravsted, og det næste får en regning på 2.212,50 kroner for samme gravplads. Det er en meget stor prisforskel, og det er hvad borgerne i Rudersdal Kommune blev mødt med i starten af de nye år. Priseksemplet er konkret fra Pia Reesen…

Snart to år efter den nye apotekerlov: Nye apoteker og øget konkurrence

27. april 2015 vedtog Folketinget den nye apotekerlov. Dermed blev rammerne for en modernisering af apotekssektoren endelig fastlagt. Den nye lov var kærkommen efter flere års usikkerhed om fremtiden for sektoren. Nu, snart to år efter lovændringen, kan man efterhånden se resultaterne. Flere nye apoteker og bedre service Apotekerforeningen har foretaget en analyse, der sætter tal…

Portræt af Ole Hækkerup

Ole Hækkerup er Socialdemokrat, og har været medlem af Folketinget i to omgange. I 1998 blev han som 27-årig for første gang stemt ind i Folketinget. Allerede under sin uddannelse i statskundskab fik Ole Hækkerup muligheden for at være en del af den socialistiske gruppe i Europa Parlamentet, hvor han var gennem et halvt år.…