Advokater findes i stigende grad på nettet

Mund til mund er stadig den vigtigste kanal, når danske private og virksomheder har brug for at finde en ny advokat. Men også internettet bliver i stigende grad en vigtig kilde – både til dem, der søger efter lokale advokater og dem, der efterspørger en given specialiseret kompetence. 18-24 årige især bruger nettet En nylig…

  • Udgivet i Erhverv

Sådan fungerer skattefri spaltning af selskaber

En spaltning af et selskab er en opsplitning af selskabet i to eller flere dele. Det er også muligt at spalte et selskab ved blot at lukke selskabet, stifte to nye og herefter føre aktiver frem og tilbage. Dette medfører dog en væsentlig beskatning af det selskab er lukkes. Formålet med en spaltning er at…

  • Udgivet i Erhverv

Nyt ejerregister: Ejerbogen – Registrering af selskabs ejere

I forbindelse med stiftelse af et selskab – være det sig et anpartsselskab, et aktieselskab eller et iværksætterselskab – er det påkrævet at lave en ejerbog. Samtidigt med ejerbogen er det nødvendigt at oprette et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter. Ejerbogen indeholder en fortegnelse over alle ejere af selskabet og bruges, foruden at holde styr…

Eksperter: Udfordringer ved generationsskifte inden for familien

Et generationsskifte ved succession lader en familieejet virksomhed overgå fra en far til enten en betroet medarbejder eller, oftere, en søn eller en datter. Det er muligt at lade virksomheden overgå til alle børn i forening, men det er de færreste tilfælde hvor alle børn har et ligeligt ønske om at drive virksomheden videre. På…

Generationsskifte af holdingselskaber og pengetankreglen

I 1999 indførte den danske regering en regel, der med et slag gjorde det væsentligt mere besværligt – hvis da overhovedet muligt – at generationsskifte bl.a. ejendomsselskaber, investeringsselskaber og holdingselskaber. Reglen er kendt som ”Pengetankreglen”. Pengetankreglen betyder, at en virksomhed, der ejer mere end 50 % af sine værdier i passiv pengeanbringelse – værdipapirer, aktier,…

Valg af generationsskiftemodel – få juridisk rådgivning

I 2011 gav SKAT et bindende svar, der gjorde den såkaldte A/B-model ved generationsskifte – mere om denne længere nede i artiklen – mere attraktiv med et slag. Indtil da skete generationsskifter især med den almindelige successionsmodel, hvor køber bliver sat i sælgers skattemæssige situation. I praksis betyder dette at køber ved at betale sælgers…