Sådan øger du sammenhold og arbejdsglæde på arbejdspladsen

Sammenhold blandt dine medarbejdere er en forudsætning for et veludført stykke arbejde. Kan medarbejderne ikke samarbejde, især under pres, kan de heller ikke performe – og du risikeret at se motivationen blandt medarbejderne dale måned efter måned. Heldigvis findes der værktøjer og metoder til at forbedre samarbejdet blandt dine medarbejdere, til at øge motivationen og…

Generationsskifte af holdingselskaber og pengetankreglen

I 1999 indførte den danske regering en regel, der med et slag gjorde det væsentligt mere besværligt – hvis da overhovedet muligt – at generationsskifte bl.a. ejendomsselskaber, investeringsselskaber og holdingselskaber. Reglen er kendt som ”Pengetankreglen”. Pengetankreglen betyder, at en virksomhed, der ejer mere end 50 % af sine værdier i passiv pengeanbringelse – værdipapirer, aktier,…

Valg af generationsskiftemodel – få juridisk rådgivning

I 2011 gav SKAT et bindende svar, der gjorde den såkaldte A/B-model ved generationsskifte – mere om denne længere nede i artiklen – mere attraktiv med et slag. Indtil da skete generationsskifter især med den almindelige successionsmodel, hvor køber bliver sat i sælgers skattemæssige situation. I praksis betyder dette at køber ved at betale sælgers…

Ledergruppen er under pres

Mange danske organisationer i både offentlig og i den private sektor står i disse år over for store udfordringer. Indtjeningen er truet, der er fokus på resultater og omkostninger og det sætter lederne under et stort pres og udfordrer dem både personligt og ledelsesmæssigt. Det får ofte den konsekvens, at der suboptimeres. Den enkelte leder…