Portræt: Flygtningenævnet

Flygtningenævnet er en domstolslignende institution under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Flygtningenævnet har til hovedopgave at behandle klagesager, der opstår som følge af en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen på asyl-området. Disse afgørelser vil typisk omhandle afslag på opholdstilladelser, inddragelse af opholdstilladelser eller sager om tidsbegrænset opholdstilladelse. Derudover kan det være sager, der handler om, at Udlændingestyrelsen har…

Portræt af Ole Hækkerup

Ole Hækkerup er Socialdemokrat, og har været medlem af Folketinget i to omgange. I 1998 blev han som 27-årig for første gang stemt ind i Folketinget. Allerede under sin uddannelse i statskundskab fik Ole Hækkerup muligheden for at være en del af den socialistiske gruppe i Europa Parlamentet, hvor han var gennem et halvt år.…

  • Udgivet i Politik

Portræt af Mette Frederiksen

Mette Frederiksen har været medlem af Folketinget siden 2001. Hun er en socialdemokratisk politiker, som overtog posten som formand for Socialdemokratiet efter Helle Thorning i 2015. Mette Frederiksen har haft flere forskellige funktioner i Folketinget i form af forskellige ordførerposter, næstformand i folketingsgruppen, justitsminister samt beskæftigelsesminister. Mette Frederiksen har i sin karriere tiltrukket mange personlige…

  • Udgivet i Politik

Portræt af Svend Auken

Svend Auken blev født i Aarhus, og voksede op i en politisk engageret familie. Han var selv aktiv i politik tidligt, og optrådte som leder i den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum. Efter at være færdiguddannet cant.scient.pol forsatte han arbejdet for Socialdemokratiet i Aarhus. Svend Aukens hovedområder må siges at være arbejdsmarkedspolitik og forskningspolitik. I 1971…

  • Udgivet i Politik

Portræt af Thor Möger Pedersen

Thor Möger Pedersen er tidligere skatteminister – han sad i et år fra d. 3. oktober 2011 til 16. oktober 2012. Hans periode som minister lå altså under Helle Thornings regeringsperiode fra d. 3. oktober 2011 til d. 28. juni 2015. Han var opstillet for Socialistisk Folkeparti til valget i 2011, men blev ikke valgt…

  • Udgivet i Politik