Postbudene jubler over jernhestens elektrificerede udvikling

Artiklen indeholder reklamelinks

Selvom elcyklen ”kun” har været at finde på det danske marked i omtrent ti år efterhånden, så er efterspørgslen for denne støt stigende både inden for privatforbrugerne og erhvervslivet. Især de danske postbude, der hver dag udbringer post via cykler, finder man stor jubel over udviklingen i salget, som forhåbentligt kan betyde, at fremtidens cykelpostbude alle sammen udbringer posten på en smart og hurtigere elcykel.

Postbudene: elcykler er vejen frem

Vi har her på erhvervsnyhederne.dk spurgt et forskellige danske postbude, som hver dage bruger en cykel, når de uddeler post. Og vores lille undersøgelse viser et klart billede: et samlet kor af alle postbuddene mener, at en elcykel vil lette deres arbejde samt sikre bedre vilkår for post-modtagerne.

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at en elcykel fremfor den gamle jernhest, som jeg kører rundt på nu, både vil gøre mit arbejde en del lettere og hurtigere, hvilket jo i sidste ende også vil komme alle kunderne til gavn”, udtaler en af de anonyme postbude til erhvervsnyhederne.dk.

Faktisk svarer samtlige af de adspurgte postbude ’ja’ på spørgsmålet om, hvorvidt en opgradering til elcykler både vil være en god investering og løsning for postvæsenet, for kunderne og for budende ikke mindst.

Posten kommer lettere og hurtigere ud

En stor grund til at elcyklen er så populær blandt postbudene kan findes i, at man simpelthen vil kunne nå at uddele flere breve og pakker på en almindelig arbejdsdag.

Dette skyldes ganske enkelt, at elcyklens lille motor som leverer ekstra energi til pedalerne, gør at rytteren/postbuddet kan cykle hurtigere i timen og dermed nå rundt til flere husstande. Samtidig kan man formode, at elcykler gør arbejdet lettere for postbudene, da man rent fysisk kan få hjælp op ad de stejle bakker, som man møder på sin daglige rute.

Mange af de adspurgte postbude i den lille spørgeundersøgelse svarer yderligere, at elcyklen også vil være en miljøvenlig løsning for postvæsenet, da man i så fald vil kunne undvære nogle flere biler i forbindelse med uddelingen af post, fordi den øgede effektivitet fra elcyklen vil kompensere for en del af det, som man ikke kan nå ved hjælp af cykelbude i dag.

Stigende erobring hos Post Danmark – prisen eneste hindring

Man burde naturligvis, særligt på baggrund af ovenstående, undre sig over hvorfor elcyklen ikke allerede er taget i brug over hele linjen hos Post Danmark, når både budene og forbrugerne vil få stor gavn af en eventuel opgradering.

En væsentlig faktor kan ifølge vore vurderinger være de nuværende priser på elcykler. En gennemsnitlig model koster i omegnen af 10.000 danske kroner, afhængigt af hvilken model og mærke, som man vælger.

Det skal dog retfærdigvis nævnes, at udviklingen går den rigtige vej for dem som ønsker flere elcykler til landets postbude. Post Danmark lavede i 2012 allerede endnu en ordre på 827 nyfabrikerede Nihola-el-ladcykler, som allerede er leveret.

Dette betyder samtidig, at snart 80 % af alle Post Danmarks cykler består af el-ladcykler. De resterende 20 % anvendes primært på de korte ruter, men flere eksperter og producenter peger allerede nu på, at vi om få år kan forvente dette tal steget til 100 %, hvormed alle postbude vil få stillet en elcykel til rådighed.