fasekompensering

Derfor skal jeres virksomhed fasekompensere

Artiklen indeholder reklamelinks

Hvad er fasekompensering? Og hvilke økonomiske gevinster giver det virksomheden? Læs hvad din virksomhed får ud af et fasekompenseringsanlæg.

Som ejer af en maskinvirksomhed, produktion- eller industrivirksomhed er I pålagt krav fra elforsyningsselskaberne og Fællesregulativet. Så snart der er tale om kraftige motorer, kondensatorer eller transformatorer, som er tilsluttet elnettet, er fasekompensering påkrævet. Grunden til dette krav er, at de kraftige elmotorer skaber en forskydning, som går ind og påvirker elnettet. Problemet kan afhjælpes ved fasekompensering, idet installationen går ind og bidrager til en lav faseforskydning, som minimerer belastningen på elnettet.

Effektfaktoren

Elforsyningsselskaberne stiller som sagt krav til erhvervskunder om at overholde elforsyningskravet. Ifølge Fællesregulativet skal effektfaktoren (cosφ) ligge på en middelværdi mellem 0,9 induktiv og 1,0 målt over 15 minutter. Når man snakker om elektrisk vekselstrøm, angiver effektfaktoren forholdet mellem nyttig og total strøm.

Hvorfor fasekompensere?

I det fleste maskinvirksomheder, industri- og produktionsvirksomheder vil faseforskydningen af strøm være under det tilladte. Det kan for eksempel være steder som hospitaler, store landbrug, fødevarefabrikker eller lysanlæg på store stadioner. For at kompensere for forskydningerne fra de kraftige elmotorer, som påvirker elnettet negativt, skal faseforskydningerne mindskes. Det er her, et fasekompenseringsanlæg kommer ind i billedet. Udover at opretholde kravene fra elforsyningsselskaberne og Fællesregulativet øges driftssikkerheden, da risikoen for nedbrud og driftsstop minimeres. For at skabe mindst mulig belastning på elnettet skal der derfor installeres et fasekompenseringsanlæg, som kobler ind og ud i forbindelse med belastningen og sørger for, at effektfaktoren ligger stabilt inden for middelværdien.

Hvordan udføres fasekompensering?

Fasekompensering udføres ved, at der placeres et fasekompenseringsanlæg eller kondensatoranlæg på maskinen eller installationen. Alt efter hvad virksomheden har, kan fasekompenseringen udføres ved enten at installere anlægget lokalt på hver enkelt installation eller som et fælles kondensatoranlæg, der dækker over hele installationen. Et fasekompenseringsanlæg kan sammenlignes med et batteri, som løbende bliver opladet og afladet. På den måde følger der en række fordele med, som i sidste ende, kommer virksomheden økonomisk til gode.

fasekompensering

Det er nemt at få installeret et fasekompenseringsanlæg. Som udgangspunkt kommer anlægget med standardfunktioner, men kan specialbygges, så det efterlever virksomhedens krav og behov. Når I skal have installeret et fasekompenseringsanlæg, vælg da en autoriseret udbyder, som stiller fagmænd til rådighed både før og efter installationen. Sørg for at få udført et serviceeftersyn af anlægget cirka en gang om året for at undgå nedbrud eller lignende.

Minimer driftsomkostningerne med fasekompensering

Der kan være god økonomi i at fasekompensere. En af de største fordele ved installation af et fasekompenseringsanlæg er, at strømforbruget mindskes, hvilket i sidste ende fører til økonomiske fordele. Derudover er der andre fordele, såsom en korrekt måling og forbedring af forsyningskvaliteten, da I kun skal betale for den wattstrøm som bruges. Samtidig opnås en længere levetid på kabler og transformere, da installationerne ikke længere belastes i samme omfang.

Selvom det er en udgift at investere i et fasekompenseringsanlæg, er pengene hurtigt tjent ind. Udover den økonomiske gevinst kommer fasekompensering ligeledes miljøet til gavn på grund af det lave strømforbrug. Udadtil signalerer jeres virksomhed ansvarlighed og omtanke over for miljøet, hvilket kan munde ud i et positivt omdømme i en tid med fokus på klimaforandringer og grøn omstilling.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
20
22º - 18º
88%
4.37 km/h
20.32
12.91
man
20.39
12.27
tirs
20.86
12.3
ons