Eksperter: Udfordringer ved generationsskifte inden for familien

Artiklen indeholder reklamelinks

Generationsskifte indenfor familienEt generationsskifte ved succession lader en familieejet virksomhed overgå fra en far til enten en betroet medarbejder eller, oftere, en søn eller en datter.

Det er muligt at lade virksomheden overgå til alle børn i forening, men det er de færreste tilfælde hvor alle børn har et ligeligt ønske om at drive virksomheden videre. På denne måde opstår en af de særlige problemstillinger der skal tages stilling til i forbindelse med et generationsskifte, nemlig en særlig hensyntagen til de øvrige børn.

Let at føle sig forbigået

Når et barn får lov til at føre faderen eller moderens livsværk videre i form af et generationsskifte er det nemt for de andre at føle sig overset. Især, hvis de bliver frasorteret økonomisk.

Det er muligt i forbindelse med generationsskiftet ved oprettelse af et testamente at stille alle børn lige. Får det ene barn overdraget virksomheden uden at der tages hensyn til de øvrige børn risikerer det ene barn at få mere økonomisk, når forældrene går bort.

Vær derfor opmærksom på dette. Få rådgivning af en professionel rådgiver i forbindelse med skiftet således der bliver taget hensyn til den øvrige familie.

Skifter tager lang tid

Et generationsskifte sker ikke fra den ene dag til den anden.

Det er muligt at dele generationsskiftet op i to dele – det økonomiske generationsskifte og det ledelsesmæssige generationsskifte. Det økonomiske skifte følger en fast struktur, hvor der ofte skal omdannes virksomheder, stiftes selskaber og langsomt overdrages anparter. Alt sammen skal planlægges for at ramme den mest hensigtsmæssige skattemæssige konstruktion. Ikke for at undgå at betale skat, men for at undgå at betale mere end man er forpligtiget til.

Derudover er der det ledelsesmæssige skifte.

Når en ny ejer skal ind i virksomheden og lede den forudsætter det kendskab til virksomhedens kultur, dens historie og dens plads i markedet. Dette opnås ved at være engageret i virksomheden over en længere periode. De mest velplanlagte generationsskifter løber over mange år, hvor det barn, der bliver skiftet til har mulighed for at arbejde i forskellige stillinger direkte i virksomheden for på den måde at lære den bedre at kende.

Det samme ledelsesmæssige generationsskifte er det ej nødvendigt at tage hensyn til, hvis der sker et generationsskifte ved succession udenfor familien – det vil sige til en betroet medarbejder, der har arbejdet i virksomheden i flere år og derved også falder under reglerne for succession.

Succession en af to modeller

Succession og A/B-modellen er de to metoder, hvorved det er muligt at lave et generationsskifte.

Et generationsskifte ved succession sætter køber i sælgers skattemæssige situation og derved er der interesse i bl.a. en lav vurdering og et hurtigt skifte. A/B-modellen er i stedet velegnet især, hvis der sker et generationsskifte uden for familien, der nærmere minder om et decideret salg af virksomheden.

Hvilken af de to modeller der er den mest gunstige vil altid afhænge af den konkrete situation. Det kan derfor anbefales at tage kontakt til en advokat med erfaring inden for generationsskifter og virksomhedsoverdragelser, der kan være med til at planlægge det komplette skifte fra start til slut.