Generationsskifte af holdingselskaber og pengetankreglen

Generationsskifte af holdingselskaber og pengetankreglen

Artiklen indeholder reklamelinks

Generationsskifte af holdingselskaber og pengetankreglenI 1999 indførte den danske regering en regel, der med et slag gjorde det væsentligt mere besværligt – hvis da overhovedet muligt – at generationsskifte bl.a. ejendomsselskaber, investeringsselskaber og holdingselskaber.

Reglen er kendt som ”Pengetankreglen”.

Pengetankreglen betyder, at en virksomhed, der ejer mere end 50 % af sine værdier i passiv pengeanbringelse – værdipapirer, aktier, guld, ejendomme og lignende – ikke kan blive genstand for et generationsskifte. Tidligere var reglerne 75 %. Stramningen betyder i praksis, at en række virksomheder, hvis aktionæren dør, skal lukkes, medarbejdere fyres og aktiver sælges ud med stor skattebetaling til følge.

Netop det der sigtes undgået ved hjælp af et almindeligt generationsskifte enten ved succession eller ved hjælp af A/B-modellen.

Muligt at undgå pengetankreglen

Er du og din virksomhed ude i god tid er det dog muligt at undgå pengetankreglen – dette sker ved hjælp af stiftelse af holdingselskaber og fordelagtig placering af finansielle midler i virksomheden. Dette muliggør i praksis et generationsskifte også af et holdingselskab ved skabelse af en lidt mere kompleks selskabsstruktur.

Stiftes et holdingselskab til driftsselskabet er det muligt at overføre finansielle aktiver ganske skattefrit fra drift til holding. På denne måde fjernes de midler, der ville føre driftsselskabet under grænsen.

Det er også muligt at spalte et selskab, således det opdeles i et pengetankselskab og et driftsselskab – det første ejer finansielle aktiver og det andet ejer produktionsanlæg m.v.

Forudsætningen for at undgå pengetankreglen ved holdingselskaber eller spaltning er:

  • Der drives virksomhed i form af et selskab – anpartsselskab eller aktieselskab. Drives virksomhed som enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab vil det være nødvendigt at udføre en skattefri virksomhedsomdannelse førend generationsskiftet sættes i gang.
  • Generationsskiftet udføres i god tid.

Især punkt 2 er vigtigt.

Det tager i praksis tid at stifte selskaber og overføre aktiver, skal det ske uden risiko for efterfølgende problemer med SKAT. Med kompetent rådgivning fra advokat og revisor er det muligt at ske uden risiko for efterfølgende skattesmæk, men det tager tid både at planlægge og at udføre.

Det kan nemt tage flere år at planlægge og udføre et professionelt generationsskifte – til gengæld er det muligt væsentligt at nedbringe skattebetaling og undgå pengetankreglen selvom der drives virksomhed med passiv pengeanbringelse.

Undtagelser til passiv pengeanbringelse

Især selskaber der beskæftiger sig med udlejning af fast ejendom rammes ofte af pengetankreglen.

Der er dog undtagelser til reglerne, du som virksomhedsejer skal være opmærksom på.

Afkast og værdi af aktier og anparter i datterselskaber, hvor holdingselskabet (også kaldet moderselskabet) som minimum ejer 25 % medregnes ikke i de maksimalt 50 %. I stedet medregnes driftsselskabets indtægter og aktiver relativt til ejerforholdet.

Udlejes der fra holdingselskab til driftsselskab fast ejendom, som drift anvender i den løbende drift af virksomheden, anses dette ikke for at være et finansielt aktiv.

Umuligt generationsskifte i alle velkonsoliderede virksomheder

Da regeringen oprindeligt præsenterede forslaget til nedsættelse af procentsatsen fra 75 % var det oprindelige bud 25 %. Dette ville i praksis have umuliggjort et generationsskifte i alle danske velkonsoliderede virksomheder. De 50 % betyder at mange virksomheder er ramt, men det er dog stadig muligt at omgå reglerne for de fleste selskabers vedkommende ved professionel rådgivning fra advokat og revisor.

De nyeste regler trådte i kraft 1. januar 2012.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Moderate Rain
19
21º - 13º
89%
2.46 km/h
20.39
12.27
tirs
20.86
12.3
ons
20.89
11.44
tors