Husk at spørge dig selv, hvilke services en it-afdeling overhovedet skal tilbyde

Artiklen indeholder reklamelinks

Hvilket mailprogram skal ens virksomhed benytte sig af? Skal data være hostet i skyen i form af cloud computing, eller skal hostingen den være lokal? Hvor skal der investeres nye ressourcer i IT’en – hvor er der underdigitaliseret, og er der mon endda overdigitaliseret nogle steder?

Det er nemt at sætte en liste op over alle de IT-tiltag, man ønsker at skabe i ens virksomhed – hvor man vil hen med ens IT-service. Men forinden man skaber denne liste bør man have stillet sig selv nogle spørgsmål om, hvilke services man ønsker at udbyde – hvor man går hen med IT’en.

Især 3 spørgsmål er vigtige at stille. De 3 spørgsmål skaber det, der i IT-kredse er kendt som en IT-Service Management Strategi. Udover de 3 herunder nævnte spørgsmål melder en række praktiske spørgsmål sig også, og det kan anbefales at lave et større roadmap, eventuelt på et whiteboard, for at få overblik over den kommende udvikling.

Det første spørgsmål er, hvorvidt virksomheden har de førnævnte overdigitaliserede eller underdigitaliserede afdelinger. En investering i IT er en bindende investering og den bør sættes ind, hvor den vil skabe den største effekt. Investeringen bør sættes ind, hvor den har den største virkning.

Efter at have defineret hvor en investering i bedre IT-service vil give den største effekt, skal man kigge på, hvad denne investering kræver af ressourcer. Her menes der ikke blot hvor mange penge, det vil koste et implementere den givne service, men også om der er behov for fx at indsamle data, at omvænne medarbejdere til nye systemer og så videre. Man er nødt til at tage en større tilgang til ens IT-service end blot hvad det kommer til at koste her og nu.

Dernæst, og som det sidste af de 3 spørgsmål, skal man se på de konsekvenser, det har at skifte over. Er der medarbejdere, der nu har brug for efteruddannelse, eller forudsætter den nye IT-service en større investering i hardware – og hvad kan der ellers være af konsekvenser ved at skifte over.

Disse 3 spørgsmål skaber den famøse IT-Service Management Strategi, der kan hjælpe virksomheden videre i den rigtige retning.

Skal også tage stilling til praktiske spørgsmål

Herover er der ikke taget stilling til en række praktiske spørgsmål, der vil “snige” sig ind mellem de tre første spørgsmål.

Hvem skal fx levere den nye IT-service? Skal løsningen sendes i udbud blandt flere udbydere? Og hvordan sikres det, at eksisterende systemer kommer til at spille sammen med det nye?

At gå ind effektivt at investere i de underdigitaliserede områder skaber resultater – men det er en ikke altid lige farbar vej.

Det kan ende med at blive et større puslespil at få til at gå op – også organisationsmæssigt.

Men til at starte med er der blot et enkelt spørgsmål, man som overordnet eller projektansvarlig skal sørge for at spørge sig selv om: Hvilke services er det overhovedet, IT-afdeling skal tilbyde – og hvordan sikrer vi så, at disse services bliver tilbudt?