Innovative løsninger præger advokatmarkedet

Artiklen indeholder reklamelinks

AdvokaterAdvokatbranchen er ikke kendt for innovative løsninger og nye strømninger – men branchen er så småt begyndt at røre på sig efter et par hårde år, hvor nogle af de større advokatkontorer helt uhørt har valgt at afskedige medarbejdere.

Det har skabt plads til nye og innovative løsninger, der tackler virksomhedernes behov for juridisk hjælp ad ny vej.

Den store problemstilling er, at især mange mindre danske virksomheder har brug for juridisk hjælp – men ikke har hverken lyst eller råd til at kontakte et af de etablerede advokatkontorer med alt, hvad dette medfører.

Jura på abonnement

En af de ting, man ser som reaktion på dette, er at man kan få jura på et abonnement. Visse advokatkontorer og jurister tilbyder nu faste abonnementsløsninger, hvor man for et fast kvartalsvis beløb får adgang til jurahjælp inden for på forhånd bestemte rammer.

Bruger man det ikke, betaler man alligevel – men bruger man det meget, ender det med at blive billigere juridisk hjælp, end man ellers som virksomhed kunne ønske sig.

Det er en mulighed for især nystartede virksomheder, der løbende har brug for hjælp til at skabe et godt fundament – fx i forbindelse med selskabsstiftelse, udarbejdelse af ejeraftaler, udarbejdelse af kontakter, gennemlæsning af kontrakter og lignende.

Ikke alle brancher har endnu mulighed for at købe jura på abonnement.

Første stiftelse er gratis

Nogle advokatvirksomheder kan godt se værdien i at opbygge en kundedatabase med nystartede virksomheder. De mest innovative samler denne database ved at tilbyde en gratis selskabsstiftelse og første måde – uden forpligtelser.

Håbet er at skabe goodwill blandt landets iværksættere, så de benytter dette advokatkontor næste gang, de har brug for juridisk hjælp.

En selskabsstiftelse er en venstrehåndsopgave for mange advokater. Det er først i forbindelse med fx udarbejdelse af en ejeraftale, at det reelle arbejde begynder for advokaten.

Standardiserede dokumenter vinder indpas

En tredje tendens på vej frem er flere standardiserede dokumenter med et minimum af tilretning. Et sæt vedtægter kan bruges til stiftelse af de fleste selskaber med få rettelser – og sådan er det faktisk også for så vidt angår interessentskabskontrakter, anpartsoverdragelse og endda ansættelseskontrakter.

Alle dokumenter, der har været lidt af en guldgrube for advokatbranchen, men hvor innovative personer i branchen er i gang med at skabe opbrud.

Det er også på vej for så vidt angår familie- og arveretlige dokumenter som fx testamenter, ægtepagter og gældsbreve. For så vidt angår de to første er det dog ofte mere komplicerede dokumenter end en simpel skabelon vil kunne håndtere, og udviklingen går derfor ikke så hurtigt på dette felt som så mange andre.

Til gode for virksomheder

Samlet set er ændringerne godt nyt for de danske virksomheder. Det siger Halfdan Timm, stifter og ejer af advokatportalen JUF.dk:

”De nye løsninger skaber prisbillige alternativer til den etablerede branche, hvilket især kommer de små virksomheder med et begrænset, men alligevel sikkert behov for juridisk hjælp” fortæller han og fortsætter:

”Jeg tror, at vi for så vidt angår standardiserede opgaver som stiftelser og udarbejdelser af simple dokumenter vil se priserne falde og mulighederne blive flere for små og mellemstore virksomheder” konkluderer han.