Ledergruppen er under pres

Artiklen indeholder reklamelinks

Fighting buffalo - Ledelsen under presMange danske organisationer i både offentlig og i den private sektor står i disse år over for store udfordringer. Indtjeningen er truet, der er fokus på resultater og omkostninger og det sætter lederne under et stort pres og udfordrer dem både personligt og ledelsesmæssigt.
Det får ofte den konsekvens, at der suboptimeres. Den enkelte leder fokuserer naturligt målrettet på sit eget ansvarsområde og glemmer helheden. Det handler typisk om adgangen til og konkurrencen om de knappe ressourcer i organisationen, om at forsvare sig selv og sit domæne og om at kæmpe om direktionens gunst. Lederne udviser mistillid til hinanden og rivaliserer indbyrdes både direkte og under overfladen og den uhensigtsmæssige ledelsesadfærd spænder ben for både effektivitet, kreativitet og udvikling.

 Territorialadfærd

Virksomhedskonsulent Jan Erik Elgaard fra konsulentfirmaet Elgaard Mancom, der bl.a. arbejder med udvikling af ledergrupper fortæller, at det der sker, ofte er et udtryk for, at de enkelte ledere udviser territorialadfærd. ”Det er en kamp der foregår instinktivt og ubevidst og som handler om magt, prestige og indflydelse, hvor det egentlig burde handle om innovation, effektivitet, helhedstænkning og samarbejde. Og da det er en kamp som sker instinktivt og ubevidst og i realiteten faktisk også uønsket, så er det også muligt at ændre adfærden”, siger Jan Erik Elgaard.

Men det er de færreste organisationers ledelse, der i en presset hverdag har overskud til med fokus på organisationens overordnede målsætning at stille sig spørgsmålet; hvordan nyttiggør vi bedst i fællesskab organisationens ressourcer? Hvad betyder det for vores arbejde og samarbejde i ledergruppen og hvad betyder det for netop min rolle i ledergruppen?

”Derfor må organisationen prioritere at arbejde med udvikling af ledergruppens arbejde og samarbejde”, mener Jan Erik Elgaard. ”Uden en velfungerende ledergruppe kan det være svært at træffe de gode nødvendige beslutninger, uden det får negative konsekvenser for både kvalitet, effektivitet og arbejdsglæde”.

Brug af profilanalyser

Flere og flere organisationer anvender profilanalyse i f.m. udvikling af lederteamet, med det formål at styrke teamets effektivitet og samarbejde. Profilanalysen medvirker til at identificere den enkelte leders styrker og udviklingsområder og den måde som den pågældende samarbejder på. Den medvirker også til, at teamets medlemmer hver i sær bedre forstår, hvordan de selv og de øvrige teammedlemmer bedst bidrager frem for det modsatte. Dermed bliver faldgruberne også mere synlige.

Ingen Round Up løsning i lederudvikling

Man kan ikke helt eliminere risikoen for territorial adfærd i en hverdag, hvor lederen konstant er i krydspres. ”Nej, der findes ingen Round Up løsning, som kan fjerne al ukrudt i ledelse” siger Jan Erik Elgaard, ”men effektiv ledertræning, øget indbydes kendskab og gensidig bevidsthed kan medvirke til at reducere omfanget af den uhensigtsmæssige ledelsesadfærd, så man også bliver bedre til at håndtere den, når den opstår. Det kræver dog” slutter Jan Erik Elgaard, ”at man konstant holder fokus mod et ambitiøst overordnet mål for organisationen og at ledergruppen kan kommunikere fordomsfrit indbyrdes om den adfærd, man er enige om at tilstræbe for at nå målet”.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
2
3º - 1º
90%
7.61 km/h
3.75
1.76
lør
3.99
3.36
søn
3.37
2
man