Må min konkurrent tilsvine min virksomhed?

Artiklen indeholder reklamelinks

Omtale - Reputation managementFra tid til anden bliver godt konkurrentskab til ondskab mellem konkurrenter. Det kan føre til mere end blot almindeligt dårlig stemning – det ses fx, at en konkurrent begynder offentligt at tale ned om den anden virksomhed. Sker dette ud fra subjektive forhold, fx at den ene virksomhed blot ikke kan lade den anden, er der ikke nogen sag – men begynder den ene konkurrent at lyve om den anden offentligt, har den ramte virksomhed nu mulighed for at reagere. Herunder en guide til din virksomhed, skulle den nogensinde komme i den uheldige situation, at en konkurrent ikke kunne styre sig inden for almindelige gode rammer.

Straffelovens §§ 267 og 268

Først og fremmest er der straffelovens §§ 267 og 268. 267 omhandler injurier. Det betyder, at den ene virksomhed krænker den anden virksomheds ære. Straffen for dette er i praksis lille og den eventuelle godtgørelse ligeså. En person vil blive straffet med bøde eller fængsel i op til 4 måneder, mens et selskab som juridisk person vil blive pålagt en bøde. 268 omhandler bagvaskelse og er mere seriøst. Her går strafferommen op til 2 års fængsel og bøden vil i praksis være større. Bagvaskelse forudsætter, at den tilsvinende konkurrent godt ved, det han siger ikke er sandt – men fortsætter uagtet. Straffeloven er en seriøs lov at sigte mod ens konkurrenter. Er der tale om en enkeltmandsvirksomhed vil en dom blive sendt på straffeattesten, mens bøderne nemt ryger op i to-cifrede beløb for et selskab. Du har mulighed for både at føre en retssag og politianmelde din konkurrent. Retssagen skal være for at få erstatning eller godtgørelse.

Markedsføringsloven

Udover straffeloven vil markedsføringsloven ofte blive bragt i spil. Her er det især paragrafferne 1, 3 og 5, der er relevante. 1 omhandler god markedsføringsskik og er meget bred. 3 omhandler vildledende og fejlagtige oplysninger i markedsføringen. Og endeligt handler 5 om sammenlignende reklame. I forhold til markedsføringsloven vil metoden være at lægge en sag an for at få enten erstatning eller godtgørelse. Erstatning forudsætter, at et tab kan bevises (og at indtægten ikke blot er blevet flyttet), mens godtgørelse kan gives uanset et konkret tab ikke kan bevises.

Retssag

En retssag er ikke billig at føre – du vil være nødt til at betale en retsafgift, og du bør betale en advokat for at føre din sag. Samtidigt kan der komme ekstra og ganske betragteligt omkostninger oveni i forbindelse med fx en digital bevissikring foretaget af en IT-ekspert. Hvis du vinder sagen, vil din modpart dog blive tilpligtet ikke alene at betale dig et beløb, men også betale de omkostninger, du har haft til sagen. En retssag vil – med mindre, sagens handler om under 50.000 kroner og derved kan køres som en småsag – skulle køres over adskillige måneder før end det er muligt at komme til dom i byretten. Ofte vil sagen inden da blive afgjort i form af et forlig mellem parterne. Det vil lukke sagen med det samme og forhindre flere og fyldige betalinger til advokater og eventuelle ekstraudgifter. Et forlig giver også en vis sikkerhed for begge parter.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
2
3º - 1º
90%
7.61 km/h
3.75
1.76
lør
3.99
3.36
søn
3.37
2
man