Nye apoteker øger konkurrencen og serviceniveauet i branchen

Artiklen indeholder reklamelinks

I 2015 kom den nye apotekerlov, der løsnede op for apoteksreguleringen, og gjorde etableringen langt mere fri. Den nye apotekerlov har sat et skub i branchen og øget konkurrencen betydeligt. Der er nemlig åbnet hele 108 nye apoteker siden 2015 – altså på bare halvandet år.

Konkurrencen i branchen er blevet øget på flere forskellige parametre. Både de etablerede og nye apoteker skal være skarpe både på serviceniveau, ventetid og åbningstider. Konkurrencesituationen har af netop disse årsager gjort åbningstiderne længere og ventetiderne kortere på apoteket landet over.

Der findes flere forskellige eksempler på nyåbnede apoteker, der fokuserer på serviceniveauet. Bruuns Apotek i Aarhus Centrum er et forholdsvis nyåbnet apotek. Med deres beliggenhed i Bruuns Galleri følger de andre butikkers åbningstider, og har altså åbent længere tid alle ugens dage, end hvad der kræves af apoteker. Bruuns Apotek er desuden det apotek i Aarhus centrum, der har den korteste ventetid for kunderne. De er altså et godt eksempel på et apotek, der i høj grad har taget branchens konkurrencesituation til sig, og differentierer sig fra konkurrenterne gennem et højt serviceniveau.

Der er dog også nogle problemstillinger, som man skal være opmærksom på i forbindelse med den øgede konkurrence i apotekerbranchen. Det er nemlig vigtigt, at konkurrencen ikke kommer til at gå udover de sundhedsmæssige aspekter såsom patientsikkerhed og forsyningssikkerhed.

For apotekerne landet over handler det om at finde balancen mellem det at drive forretning og det at være apoteker. De forretningsmæssige aspekter på nemlig ikke tilsidesætte patientsikkerheden.

Formålet med den nye apotekerlov

Selvom den nye apotekerlov ikke er helt så ny længere, giver det stadig mening at fokusere på den i et vist omfang. Den nye apotekerlov satte nemlig skub i branchen, og åbnede døre for mange nye apoteksfilialer.

Formålet med den nye apotekerlov var blandt andet at løsne op i apoteksreguleringen og på den måde yde bedre hjælp til landets medicinbrugere. Den nye apotekerlov blev vedtaget af Folketinget i 2015, og slog fast, at landets apoteker er en del af sundhedssektoren.

Apotekerloven indeholdt en lang række opgaver, som apoteker kunne tage på sig. De såkaldte medicinsamtaler er blot et eksempel på noget, der blev skrevet ind i den nye apotekerlov. Disse medicinsamtale har til formål at hjælpe medicinbrugere med at opnå et brede udbytte af den behandling, som de modtager.

Den nye apotekerlov har desuden åbnet op for en langt større geografisk tilgængelighed af apotekerne. De 108 nye apoteker er altså spredt udover både større og mindre byer, og har givet medicinbrugere langt bedre vilkår i forhold til at kunne komme på apoteket og hente både receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin. Apotekerne har fået lettere ved at oprette nye enheder, og der blev i 2015 også spået om, at flere apoteker ville åbne som følge af den nye lovgivning.

Udvidede åbningstider medfører højere serviceniveau

Den nye apotekerlov har øget serviceniveauet i branchen. En del af denne forbedrede service består af udvidede åbningstider. Der er et stort antal af apoteker, der vælger at holde længere åbent, end hvad der kræves.

Derudover er mange apoteker begyndt at holde åbent om søndagen. Før den nye apotekerlov var der to apoteker, der frivilligt valgte at holde åbent om søndagen, mens der nu er 28 apoteker, der holder søndagsåbent. Hertil kommer naturligvis de 11 apoteker, der fungerer som døgnvagtsapoteker. De holder naturligvis også åbent om søndagen.

De udvidede åbningstider understreger endnu en gang, hvordan konkurrencen i branchen har ændret sig. Apotekerne konkurrerer på mange flere parametre inden for service, end hvad der har været tilfældet førhen.

Det er dog ikke kun de udvidede åbningstider, der er med til at booste serviceniveauet blandt mange apoteker landet over. Apotekerne konkurrerer på kundeservice, antallet af tilfredse kunder, kompetent sundhedsfaglig rådgivning og korte ventetider.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Broken Clouds
7
8º - 6º
89%
6.18 km/h
5.11
-0.08
søn
4.73
-0.45
man
6.29
-0.62
tirs