Ejerbogen – Registrering af selskabs ejere

Nyt ejerregister: Ejerbogen – Registrering af selskabs ejere

Artiklen indeholder reklamelinks

Ejerbogen – Registrering af selskabs ejere

I forbindelse med stiftelse af et selskab – være det sig et anpartsselskab, et aktieselskab eller et iværksætterselskab – er det påkrævet at lave en ejerbog.

Samtidigt med ejerbogen er det nødvendigt at oprette et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter.

Ejerbogen indeholder en fortegnelse over alle ejere af selskabet og bruges, foruden at holde styr på selskabet for ejerne, især når SKAT beder om at få ejerbogen udleveret. Selskabet er forpligtet til at føre en opdateret ejerbog.

Ejerbogen er ikke at forveksle med det offentlige ejerregister, der er en ny funktion i Virk.dk anno december 2015, der ved udgangen af juni 2015 forpligter alle danske selskaber at offentliggøre deres ejere. Reglerne om ejerbogen er uændret til trods for indførelse af det offentlige ejerregister.

Juridiske personer

Ejerbogen viser hvilke juridiske personer, der ejer virksomheden. Det betyder, at der både kan stå andre selskaber og fysiske personer i ejerbogen for et givent selskab.

Oftest er ejerbogen blot på en enkelt side. I de fleste ejerbøger streges en ejer ud og en anden tilføjes på en ny linje i forbindelse med køb og salg af anparter og aktier i selskaberne.

Skal ikke offentliggøres

Ejerbogen som dokument skal ikke offentliggøres. Den skal dog opdateres i selskabet af hensyn til, at SKAT kan kræve ejerbogen udleveret til myndigheden. Selv ved udlevering til SKAT bliver ejerbogen fortsat ikke offentliggjort.

Du kan finde gratis skabeloner til ejerbogen online, du selv kan udfylde. Du kan også købe en skabelon med vejledning til ejerbogen online, du selv kan udfylde. Dette koster typisk et par hundrede kroner. Alternativt kan du bede selskabets advokat om at holde ejerbogen opdateret til hver en tid. Sidstnævnte er det mest logiske, da advokaten i sagens natur også ved stå for eventuelle overdragelser af anparter og aktier.

Skal indeholde disse oplysninger

For at ejerbogen er gyldig skal den indeholde følgende information:

  • Navn, adresse og CPR på alle kapitalejere, anpartshavere og aktiehavere i selskabet
  • Hvis det er en virksomhed der ejer aktier eller anparter skal virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer skrives ind i stedet for
  • Er der udenlandske selskaber eller personer som ejere skal der til ejerbogen vedhæftes dokumentation, der kan identificere disse ejere
  • Dato for hvornår anparter eller aktier for den enkelte er afskaffet eller afhændet
  • Stemmerettigheder for alle anparter

Hvis der sker en ændring i navn, adresse, ejerskifte eller pantsætning af aktier eller anparter skal dette også registreres i ejerbogen. Vær opmærksom på, at det ved hjælp af en ejeraftale mellem selskabets ejere er muligt at forhindre de enkelte ejere i at pantsætte eller på anden måde sælge anparterne – i hvert fald ikke før at de andre ejere ved hjælp af en forkøbsret har haft mulighed for at købe. Du kan læse de aktuelle regler for hvilken information der skal føres i ejerbogen i selskabslovens §§ 5 og 54 med forbehold for ændringer.

Virksomheder – det vil sige enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og PMV’er (Personlige Mindre Virksomheder med under 50.000 kroner i omsætning og som ikke er momsregistrerede) skal ikke føre ejerbog.

Undlader selskabet at føre en ejerbog kan Erhvervsstyrelsen straffe ledelsen med bøder efter reglerne i selskabslovens §§ 50-54.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
2
3º - 1º
90%
7.61 km/h
3.75
1.76
lør
3.99
3.36
søn
3.37
2
man