Rottebekaempelse storby

Rottebekæmpelse i storbyerne skal nytænkes

Artiklen indeholder reklamelinks

Rottebekaempelse storby

I store danske byer er rotter et gennemgående problem. De findes for eksempel i baggårde, gårdhaver, i kloakkerne og i kældre. Rotteproblemet er stødt stigende i store danske byer, og mange eksperter for området mener, at der en helt særlig grund til, at man ikke lykkedes med rottebekæmpelse.

Bare i Aarhus modtog kommunen alene i november måned sidste år hele 880 anmeldelser om rotter, der havde set rotter enten i gadebilledet eller i privaten. I hele 2017 modtog Aarhus Kommune hele 7000 anmeldelser om rotte, hvilket er en markant stigning fra 2010, hvor antallet af anmeldelser kun nåede op på knap 4000.

De fleste kommuner arbejder efter en rottehandlingsplan, som er de retningslinjer, som de kommunale rottebekæmpere skal følge for at komme skadedyr som rotter til livs. Nu tyder noget dog på, at denne indgangsvinkel ikke er at foretrækker, når det handler om at komme problemet til livs. Flere eksperter inden for rottebekæmpelse mener, at problemet skal løses uden gift og i stedet med mere tilsyn og en mere proaktiv tilgang til rottebekæmpelse.

Gode vilkår for rotter i private ledningsnet

En af grundene til at rotteanmeldelserne til kommunerne i storbyerne er stødt stigende er manglende eftersyn i private ledningsnet. Førhen holdt kommunen tilsyn med alle ledningsnet, men nu er det altså blevet de privates eget ansvar at holde skarpt øje med rotter i kloakken.

I de private ledningsnet er der godt vilkår for rotter. Her har de adgang til vand fra kloakken og mad i takt med at de bryder ind i private huse. Disse vilkår giver desuden rotterne gode muligheder for at formere sig, hvilket blot gør det sværere at komme problemet til livs.

Med tiden falder ledningsnettene sammen som følgeskader af rotterne, og det er blot med til at forværre skaden og tiltrække flere skadedyr.

Proaktiv rottebekæmpelse

Rottebekaempelse roer

I takt med at private ledningsnet ikke bliver tilset, bliver kommunens rottebekæmpelse altså først tilkaldt, når skaden er sket, og rotterne har fundet fodfæste. På den måde bliver det ikke arbejdet proaktivt med rottebekæmpelse i private ledningsnet.

Fagpersoner der har arbejdet med rottebekæmpelse gennem flere år udtrykker bekymring for det stigende antal af rotteanmeldelser fra borgere, og mener, at det er selve indsatsen og rottehandlingsplanen, der trænger til nytænkning.

I dag bruger skadedyrsbekæmpere primært rottegift for at komme problemet til livs. Det er måske den mest effektive måde her og nu, men det er altså på ingen måde forebyggende, og imødekommer derfor ikke det stigende problem.

Man skal forhindre rotterne i at formere sig, så der ikke kommer flere til, og det gør man altså bedst ved at føre langt bedre tilsyn med private ledningsnet. På den måde bliver rotterne udryddet, før de får muligheden for at finde sig godt til rette og formere sig.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
2
3º - 1º
90%
7.61 km/h
3.75
1.76
lør
3.99
3.36
søn
3.37
2
man