Store krav til IT-sagkyndige i forbindelse med bevissikring

Artiklen indeholder reklamelinks

Digital bevissikringAt foretage en digital bevissikring er ikke blot at tage ned til en virksomhed og overspille alt IT-udstyr på domicilet.

Det handler lige så meget om at skrive en rapport om bevissikringen og eventuelt at deltagende i den retssag, bevissikringen er foretaget i forbindelse med.

Og det sætter store krav til de IT-sagkyndige, der skal hjælpe fra den ene ende til den anden. Så store, at det faktisk kan være svært at finde de rigtige til opgaven.

Det fortæller John Nielsen, der som IT-ekspert fra virksomheden Nielco IT selv har foretaget digitale bevissikringer i forbindelse med retssager:

“Der er ikke et antal eksperter i hver by, der er kvalificerede til at foretage en bevissikring og alt der, der hører med til sagen” forklarer han og fortsætter:

“Man kan være nødt til at krydse bygrænser og endda broer for at finde de rigtige og kvalificerede samarbejdspartnere”.

Selvstændig rapport

I forbindelse med en digital bevissikring udarbejder den IT-sagkyndige en selvstændig rapport over hvad, der er fundet, og hvad der tænkes at have interesse for sagen. Denne afleveres til Fogedretten. Da det ikke er IT-sagkyndige på samme niveau, der sidder og bearbejder denne rapport til retssagen, skal den skrives i et sprog, der for menigmand er til at forstå.

“Det er nemt at smide om sig med fagtermer til højre og venstre, men at forklare det, så en person uden fagligt kendskab kan forstå hvad vi siger og udføre sin opgave, se det er lidt af en kunst” uddyber John Nielsen fra Hinnerup-baserede Nielco IT.

Derudover skal den IT-sagkyndige have en vis juridisk forståelse, da han i sin selvstændige rapport skal lægge vægt på det, der kan tænkes at have interesse for sagen. Det forudsætter en vis forståelse for immaterielretten, hvilket som juridisk fag ikke er kendt for sin lave indgangsbarriere – tværtimod.

Mere omfattende arbejde giver større honorar

For de IT-sagkyndige, der dog er kvalificerede, er alt dette dog ikke nødvendigvis en dårlig ting.

Når sagen på denne måde bliver mere omfattende, har den IT-sagkyndige også mulighed for at afkræve et større honorar for sin deltagelse i sagen.

Derfor er opgaver vedrørende digital bevissikring også attraktive opgaver, synes John Nielsen:

“Man skal sætte en enkelt dag af til selve bevissikringen, men det er det formelle arbejde og de eventuelle dage i retten, der for alvor skaber en spændende opgave for mig som IT-sagkyndig”.

Bruges ikke nødvendigvis

Formålet med en digital bevissikring er at lave en fuldstændig kopi af en virksomheds IT til brug for en senere retssag fx i forbindelse med en konkurrenceklausul, loyalitet eller underslæb. Med en digital bevissikring undgår man at konfiskere virksomhedens IT-udstyr, hvilket ville stoppe virksomhedens aktivitet fra den ene dag til den anden. I stedet for tages en komplet kopi, der varetages af den IT-sagkyndige og Fogedretten.

Der er ingen garanti for, at rapporten nogensinde bliver brugt i forbindelse med retssagen. Dommeren skal vurdere materialet egnet og lovligt. Men før dette sker foretages bevissikringen for at modvirke, at parter i konflikten har mulighed for at sløre eller slette deres spor og ageren i sagen.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
2
3º - 1º
90%
7.61 km/h
3.75
1.76
lør
3.99
3.36
søn
3.37
2
man