Generationsskiftemodel – A/B eller succession?

Valg af generationsskiftemodel – få juridisk rådgivning

Artiklen indeholder reklamelinks

Generationsskiftemodel – A/B eller succession?I 2011 gav SKAT et bindende svar, der gjorde den såkaldte A/B-model ved generationsskifte – mere om denne længere nede i artiklen – mere attraktiv med et slag.

Indtil da skete generationsskifter især med den almindelige successionsmodel, hvor køber bliver sat i sælgers skattemæssige situation. I praksis betyder dette at køber ved at betale sælgers skat og strukturere en del af salget som en gave kan købe virksomheden på mere fordelagtige skattevilkår end ved et almindeligt salg.

Nu med et bindende svar, der legitimerer A/B-modellen er valget dog ikke længere ligetil, hvis du står foran et generationsskifte.

Forudsætning for et generationsskifte

Lad os starte med at se på forudsætningerne for overhovedet at lave et generationsskifte.

Den nye ejer skal enten være barn, svigerbarn eller barnebarn af den nuværende ejer – eller være en nær medarbejder, der i praksis i flere år har arbejdet i virksomheden tæt på den nuværende ejer.

Derudover tager et generationsskifte lang tid at planlægge og udføre. De hurtigste generationsskifter kan klares på et halvt år, men de fleste tager flere år at udføre mest fordelagtigt i forhold til den praktiske overtagelse af virksomheden og SKAT.

Succession vs. A/B-modellen

Tilbage til de to muligheder for at udføre generationsskiftet i praksis.

A/B-modellen forudsætter i praksis et anpartsselskab eller et aktieselskab – den kan altså ikke udføres, hvis virksomheden er udformet som en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab.

Aktiekapitalen opdeles i A-aktier og B-aktier. A-aktierne tilhører sælger og B-aktierne tilhører køber af virksomheden. A-aktierne får retten til udbytte forlods i en række år. Dette kan, efter afgørelsen i 2011, kombineres med selskabslovens regler om kapitalforhøjelse. Efter disse regler kan alene 25 % af købssummen indbetales på tegningstidspunktet. Den indledende finansiering for at købe virksomheden mindskes derved 75 % for køber. Det er samme regler der gør det muligt for stifter af et aktieselskab alene at betale 25 % af selskabskapitalen på 500.000 kroner, svarende til 125.000 kroner, på stiftelsestidspunktet.

Den anden mulighed er den ”almindelige” succession, hvor en person beslægtet med ejeren eller nær medarbejder over en årrække overtager virksomheden. Køber betaler i forbindelse med overtagelse sælgers SKAT. Fordi at en del af beløbet kan struktureres som gave over flere år det muligt at nedbringe skattebetalingen. Succession er for især sælger en skattemæssigt mere interessant konstruktion.

Begge former for generationsskifter – skifte ved succession og ved hjælp af A/B-modellen – tager tid og forudsætter konkret rådgivning fra specialiserede rådgivere. I praksis deltager både advokater og statsautoriserede revisorer i generationsskiftet af en virksomhed i dag. Des tidligere især sælger er ude i, des billigere et skifte er det muligt at lave – både i relation til de rådgivere der deltager og SKAT.

Værdiansættelse

Især i forbindelse med værdiansættelse af virksomheden er det vigtigt at være ude i god tid.

Er der fx tale om en kapitaltung virksomhed er det muligt at nedbringe egenkapitalen, sænke værdien af virksomheden og derved gøre det nemmere og billigere for køber at overtage virksomheden. Aktiviteter køber ikke ønsker at bringe videre skal lukkes ned inden skiftet, hvorved virksomheden igen potentielt bliver billigere.

Værdiansættelsen sker i tæt samarbejde med advokat og revisor – og her er det især vigtigt at være ude i god tid. Værdiansættelsen og muligheden for at nedbringe denne til gode for køber har også indflydelse på valget af endelige generationsskiftemodel.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
19
21º - 17º
84%
7.95 km/h
16.88
13.53
fre
16.88
11.38
lør
16.62
11.74
søn