saadan kommer du kondens til livs

Det danske klima er en udfordring for vandværkerne

Artiklen indeholder reklamelinks

saadan kommer du kondens til livsI Danmark har vi et omskifteligt vejr. Dette gælder mellem de fire årstider, men også på daglig basis oplever vi ændringer. Disse vejrændringer er vandværkerne påvirket af. I vandværkerne er der mange kolde overflader, og når den varmere luft udenfor trækker ind, skabes der kondens, som lægger sig på rørene, det elektriske udstyr og andre overflader. Kondensen skaber mange problemer for vandværkerne: rørene ruster, konstruktioner bliver beskadiget, elektronik og mekanisk udstyr bliver påvirket, og dermed bliver hele driften påvirket. Der er tilmed også risiko for, at bakterier får gode forhold til at brede sig, og formere sig til mug og skimmel. Dette er forhold, der ikke er acceptable for et sted, der producerer rent drikkevand.

Disse problemer er ikke kun problematiske for det rene drikkevand. Det giver også større omkostninger til vandværkerne. Vedligehold og reparationer bliver derfor en meget stor post i vandværkernes regnskaber. Dette vil forbrugerne også kunne mærke i form af større vandregninger.

Kom kondensen til livs

saadan undgaar du kondensKondens er et resultat af, at varm, fugtig luft møder kold luft. Her vil den varme luft blive nedkølet, og kan derfor ikke holde lige så meget vand, og derfor opstår kondensen som et resultat af den overskydende fugt. Mange vandværker har derfor tidligere forsøgt at løse deres kondensproblemer ved at opvarme luften, så luftfugtigheden på den måde bliver bragt ned, da varm luft kan indeholde mere vand end kold luft. Dette har dog også været en meget omkostningstung proces for vandværkerne, som tilmed heller ikke er specielt energivenligt.

Opvarmning af luft kan dog have en begrænset effekt, idet den ikke ændrer på den absolutte luftfugtighed, og dermed vil vanddampen være den samme målt i gram pr. kubikmeter. Det er altså den relative luftfugtighed, der bliver påvirket, da den er et udtryk for forholdet mellem den aktuelle og maksimale vanddamp. Derfor afhænger den bl.a. temperaturen.

Ved at formindske luftfugtigheden kan vandværkerne undgå problemerne med kondens, og dermed er der heller ikke risiko for bakterievækst, som kan føre til mug og skimmel, da bakterievækst først opstår når den relative luftfugtighed overstiger 70%.

Kontroller luftfugtigheden

faa hjaelp mod luftfugtigheden herVandværkerne kan med den rette teknologi kontrollere luftfugtigheden, således luftfugtigheden ikke overstiger et bestemt niveau. På den måde kan de problemer, der tidligere har været med kondens, undgås. Kontrolleret luftfugtighed i vandværkerne giver de mest optimale forhold til rørene og konstruktionerne, ligesom det elektriske udstyr bliver ikke påvirket, og dermed heller ikke laver fejlmålinger.

Affugtning i vandværkerne er mere energivenligt end løsningen med at opvarme luften, da affugtning bruger 30% mindre energi. Ydermere mindskes vandværkernes omkostninger til reparationer og vedligehold, hvilket forbrugerne også kan få gavn af.

For at kontrollere luftfugtigheden i vandværkerne, bør de investere i en adsorptionsaffugter. Selvom dette er en omkostning for vandværkerne, er den hurtigt tjent hjem igen, da vedligeholdelsesomkostningerne også vil falde.

Affugtning i vandværker er med til at skabe en mere sikker arbejdsplads. Den kontrolleret luftfugtighed vil betyde, at de elektriske installationer holdes tørre. Dermed er potentielle arbejdsskader også undveget, da vand som bekendt leder elektricitet.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
2
3º - 1º
90%
7.61 km/h
3.75
1.76
lør
3.99
3.36
søn
3.37
2
man