håndtering af affald

Det skal du vide om håndtering af erhvervsaffald

Artiklen indeholder reklamelinks

håndtering af affald

Når man renoverer sin virksomhed eller på anden måde får meget affald, er det vigtigt, at man ved, hvordan man skal håndtere det. De forskellige kommuner har forskellige regler om affaldshåndtering og samtidig, er der stor forskel på affald i dit private hjem og det affald, der er i din virksomhed.

Der er forskellige grunde til, at der findes regler for håndteringen af erhvervsaffald. Noget affald er farligt, og kræver en særlig håndtering, mens andet er enormt skadeligt for miljøet. Når virksomheder har affald vil det ofte være i større mængder, end hvad der er tilfældet hos private.

Mængden af affald hænger også sammen med miljøvenligheden, og det er lige præcis derfor, at der blandt andet er gebyrer for virksomheders adgang til genbrugspladser osv. Virksomheder vil nemlig typisk bruge genbrugspladsen mere end private.

Når du renoverer

Renovering af virksomhed

Når man renoverer i sin virksomhed, vil det typisk medføre en del byggeaffald. Nogle typer af byggeaffald kan indeholde skadelige stoffer, der både er farlige for os og skadelige for vores miljø. Det er derfor ekstremt vigtigt, at netop byggeaffald håndteres på den helt rette måde.

I langt de fleste kommuner skal virksomhederne anmelde byggeaffaldet. Reglerne for anmeldelsen varierer alt efter hvilken kommune, virksomheden er en del af. I Favrskov kommune i Østjylland skal affaldet for eksempel anmeldes hvis:

  • Byggeaffaldet omfatter mere end et ton
  • Bygningen der arbejdes med er større end 10 kvadratmeter
  • Projektet eller renoveringen omfatter udskiftning af termoruder

Det er derudover også vigtigt at huske på, at renoveringen skal anmeldes til kommunen senest to uger, før projektet igangsættes. For de fleste kommuner foregår anmeldelsen digitalt og ved hjælp af et anmeldelsesskema.

Farligt affald

Farligt affald

Når man renoverer virksomheder, vil der ofte være typer af farligt affald løbende i projektet. Der er særlige regler for håndteringen af farligt affald. I Favrskov kommune skal farligt affald som hovedregel for eksempel afleveres på Modtagestationen i Aarhus i tilfælde af, at det overstiger 200 kg.

Der er desuden særlige regler for opbevaring af farligt affald. Hvis farligt affald skal opbevares indendørs, skal det være på et tæt gulv, i en tæt spildbakke og under en stabil rist. Hvis affaldet skal kunne opbevares udendørs er der andre krav som for eksempel, at affaldet skal være på et tæt befæstet areal med opkant eller i en container, der er særligt indrettet til farligt affald.

Mange virksomheder lejer en container, når de skal renovere eller ombygge. På den måde bliver alle typer af affald opbevaret korrekt, samtidig med, at det ikke roder på virksomhedens arealer – både indendørs og udendørs.

Lej en container

lej en container

I forbindelse med et erhvervsrenoveringsprojekt anbefaler man derfor ofte at leje en container. Der findes forskellige virksomheder, der arbejder med udlejning af containere til byggeprojekter inden for erhverv.

Hvis virksomheden for eksempel er placeret i Favrskov kommune, kan man vælge at leje en container i Hadsten. De fleste virksomheder der arbejder med leje af containere kan desuden rådgive om farligt affald og miljøvenlighed i forbindelse med ethvert byggeprojekt.

Det er vigtigt, at man inden et byggeprojekt sætter sig ind i reglerne for håndtering af affald – både for at undgå bøder, men også for at værne om miljøet og passe på sine medarbejdere.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
2
3º - 1º
90%
7.61 km/h
3.75
1.76
lør
3.99
3.36
søn
3.37
2
man