Brug DISC profiler til at styrke kommunikationen

DISC profiler kan styrke kommunikationen med medarbejderne

Artiklen indeholder reklamelinks

Som leder er det vigtigt at kende sine medarbejdere. Dette gør det lettere for lederen at uddelegere arbejdsopgaver til de rette personer. Derudover hjælper det også lederen til at planlægge medarbejderens efteruddannelse og udvikling, hvilket understøtter medarbejdertilfredsheden.

Men kommunikation kan være svært, og der er risiko for, at der opstår misforståelser enten i forhold til budskabet eller i forhold til den måde, budskabet blev leveret på. Derfor er der også over de senere år kommet et større fokus på situationsbestemt ledelse, hvor fokus er på det enkelte menneske.

Hvad er situationsbestemt ledelse?

Situationsbestemt ledelse handler om, at tilpasse lederstilen efter den enkelte medarbejder. Derfor sættes der også større krav til, at lederen kender sine medarbejdere. Lederen kan lære sine medarbejdere at kende gennem den daglige dialog, men dette er dog ret tidskrævende – særligt hvis der er mange medarbejdere.

Der er dog andre måder at lære medarbejderne at kende på. Her kan DISC profiler særligt være brugbart. En DISC profil fortæller nemlig noget om en persons adfærd samt personprofil. Derudover har lederen også en række andre redskaber til situationsbestemt ledelse, som omhandler bl.a. arbejdspladsens arketyper samt medarbejdernes præferencer.

Alle de redskaber, som en leder bruger til situationsbestemt ledelse, handler i bund og grund om at kende medarbejderne og deres relation til hinanden på arbejdspladsen. På baggrund af denne viden, ved lederen hvordan hans eller hendes rolle skal være overfor medarbejderne: Hvem har behov for støtte, hvem har behov for at lederen har styringen af arbejdsopgaverne og så videre.

Hvad fortæller DISC profilen?

Hvad fortæller en DISC profil?

I kommunikationen handler det i høj grad om at kende medarbejderen og dennes adfærd. Når lederen kender medarbejderens adfærd, vil lederen have lettere ved at forudsige medarbejderens reaktion på et budskab, og dermed kan lederen også bedre formulere sit budskab.

DISC profiler inddeles i fire dele:

  • D – Dominans
  • I – Influence
  • S – Stability
  • C – Control

En person er ikke kun én ting, men der kan godt være et overlap mellem to af områderne.

På baggrund af en medarbejders DISC profil, kan lederen kommunikere på en måde, som tiltaler medarbejderen:

Dominans

Den dominante medarbejder er meget direkte i sin egen kommunikation. Den dominante medarbejder er også meget resultatorienteret og tager hurtige beslutninger. Kommunikationen til dominante medarbejdere skal derfor være direkte og konkret, og så lade medarbejderen selv træffe den endelige beslutning ud fra et begrænset antal muligheder.

Influence

En medarbejder, der er overvejende I i sin DISC profil, vil gerne have indflydelse og motiveres af at være populær på arbejdspladsen. Denne type medarbejdere kan godt lide at blive hørt, og taler derfor også ofte. Den bedste måde at kommunikere med denne typer medarbejdere er ved at lytte til dem og vise, at de er værdsat. Her foretrækkes en uformel tone i kommunikationen.

Stability

Her er der tale om holdspillere. Denne persontype har et stort behov for stabilitet og følelsen af tryghed, og derfor vil denne type medarbejdere også forsøge at skabe en langvarende relation. De lytter til andre og deres anbefalinger. Kommunikationen til denne persontype bør derfor være personlig, og derudover skal medarbejderen have tid til at føle efter.

Control

Medarbejdere, hvis DISC profil overvejende er C, er meget detaljeorienteret og strukturerede. For dem er fakta vigtige. I kommunikationen med denne persontype bør man derfor være præcis og gerne bygge sine argumenter på fakta. Derudover skal man være indstillet på, at denne persontype stiller uddybende spørgsmål.

Forskellige medarbejdere kræver forskellig kommunikation

Alle personer er forskellige, og derfor bør en leder også kommunikere forskelligt til sine medarbejdere. Som det fremstår af ovenstående, er der meget stor forskel på, hvordan man bør kommunikere med en DISC profil D og DISC profil S.

Ved at kende medarbejdernes DISC profiler eller på anden måde kende deres persontyper, så kan en leder målrette sin kommunikation til den enkelte medarbejder. Dermed føler medarbejderen også at han eller hun bliver hørt, og at hans eller hendes mening også er vigtig.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Light Snow
1
3º - 1º
93%
6.63 km/h
3.75
1.53
lør
3.99
3.36
søn
3.37
2
man