Mentalt helbred hos medarbejderne på arbejdspladsen

Gode råd til dig som leder når en medarbejder rammes af psykisk sygdom

Artiklen indeholder reklamelinks

Psykisk sygdom på arbejdspladsen? Få gode råd til, hvad du skal gøre, hvis en af dine medarbejder er ramt af psykisk sygdom, her.

Psykisk sygdom er efterhånden blevet en folkesygdom, som rammer rigtig mange danskere. Man skønner, at omkring hver 3. dansker bliver ramt af psykisk sygdom på et eller andet tidspunkt i livet. Det er dog forskelligt, i hvor stor grad den ramte er påvirket af den psykiske sygdom.

Selvom mange af dem, som er ramt af psykisk sygdom ikke er i beskæftigelse, er der stadig en stor del af dem, som er. Som arbejdsgiver kan du dermed også komme ud for, at nogle af dine medarbejdere bliver ramt af psykisk sygdom.

Derfor er det også vigtigt at vide, hvad du skal gøre, og hvordan du skal håndtere situationen, hvis en medarbejder er ramt af psykisk sygdom. Det giver vi dig nogle gode råd til herunder.

Hjælp med at skabe fortrolighed

Er en medarbejder ramt af psykisk sygdom, er det vigtigt, at der bliver skabt et rum, hvor medarbejderen trygt og i fortrolighed kan tale om det, hvis han/hun ønsker det. Det behøver dog ikke nødvendigvis være dig som leder eller arbejdsgiver, der skal tage den rolle.

Har du som leder ikke selv en tæt eller tillidsfuld relation til medarbejderen, kan det være svært for medarbejderen at tale fortroligt og åbent. I stedet kan du hjælpe medarbejderen med at finde en person, som kender medarbejderen bedre, eller som medarbejderen kan søge støtte hos. Det kan for eksempel være en tillidsrepræsentant eller lignende.

Søg viden om psykisk sygdom

Jo mere du ved om psykiske sygdomme, jo større forståelse og mindre berøringsangst vil du måske også have, hvis en medarbejder pludselig bliver ramt af en psykisk sygdom. Det kan derfor være en god idé at søge viden omkring nogle af de mest almindelige psykiske sygdomme såsom angst og depression, så du bliver klogere på, hvad det vil sige, at være ramt at disse sygdomme.

En større viden omkring de mest almindelige psykiske sygdomme kan desuden hjælpe dig med at spotte nogle af symptomerne. Dermed har du et bedre grundlag for at spørge ind og kan hurtigere gribe ind, hvis det skulle blive nødvendigt.

Hold løbende trivselssamtaler

Samtale med medarbejder om psykisk sygdom

For at sikre medarbejdernes velbefindende er det generelt en god idé at holde trivselssamtaler. Her bør I både drøfte, hvordan medarbejderen trives på arbejdspladsen, men også hvordan medarbejderen trives generelt. På den måde kan medarbejderen selv vælge om han/hun vil fortælle om en eventuel psykisk sygdom.

Hvis en medarbejder giver udtryk for, at han/hun er ramt af psykisk sygdom, bør du afsætte tid til en samtale, hvor I kan snakke uforstyrret og fortroligt om dette. Her kan I også drøfte, hvad der kan blive gjort, for at gøre det nemmere for medarbejderen at være i.

Udvis bekymring og spørg ind

Hvis en medarbejder viser dig tillid og fortæller dig om sin psykiske sygdom, er det vigtigt, at du er åben og forstående. Sørg for at udvis bekymring overfor medarbejderen og spørg ind til, hvordan medarbejderen har det, og om der bliver taget hånd om problemet og lignende.

Det er vigtigt, at du ikke presser på, men at I tager samtalen i medarbejderens tempo. Det kan være svært at tale om psykisk sygdom, og nogle ansatte er måske bange for at blive fyret, hvis de taler højt om det. Sørg derfor at udvis forståelse, bekymring og respekt, så medarbejderen føler at det er trygt at tale om.

Hjælp med at finde den rette arbejdsløsning

Nogle medarbejdere med psykisk sygdom kan sagtens fortsætte deres arbejde på fuld tid, andre vil måske gerne ned på halv tid, mens andre igen er nødt til at sygemelde sig i en periode. Hvis du opdager, at en af dine medarbejdere er ramt af psykisk sygdom, kan det være en god idé at hjælpe medarbejderen med at finde den rette arbejdsløsning, som passer til medarbejderens behov og ønsker.

Det kan også være, at medarbejderen har brug for at komme i behandling. Hvis arbejdspladsen har en sundhedsforsikring, er det en god idé at tale med medarbejderen om mulighederne for at få tilskud til psykologhjælp mod depression eller angst.

Hvis medarbejderen ønsker andre behandlingsformer som for eksempel hypnose mod angst eller lignende, kan det også være en god idé at drøfte, hvorvidt arbejdspladsen giver tilskud til dette.

Vedligehold kontakten til medarbejderen

Selvom medarbejderen er sygemeldt i en periode, er det vigtigt, at du fastholder kontakten, så medarbejderen fortætter med at have en god relation til arbejdspladsen. Dette kan nemlig hjælpe medarbejderen i forhold til at få en bedre opstart, når medarbejderen kommer tilbage.

Det kan være en god idé at følge op på medarbejderen løbende, for at høre, hvordan det går. Det er dog vigtigt, at du ikke presser medarbejderen i forhold til at vende tilbage, men at du lader medarbejderen vide, at arbejdspladsen ser frem til, at medarbejderen vender tilbage.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
2
3º - 1º
90%
7.61 km/h
3.75
1.76
lør
3.99
3.36
søn
3.37
2
man