byggeprojekt

Hvilken entrepriseform skal du vælge til dit byggeprojekt

Artiklen indeholder reklamelinks

Ved opstart af et byggeprojekt, skal du vælge entrepriseform. Læs her om de tre entrepriseformer og find ud af, hvilken der passer bedst til dig.

Har du planer om at starte et byggeprojekt, er der mange ting, der skal tages stilling til. En af dem er blandt andet, hvilken entrepriseform du skal vælge, samt hvem du skal have med ind over i dit byggeprojekt og lave en entrepriseaftale med.

En entreprise er den aftale, du som bygherre indgår mellem entreprenør(er) og håndværkere. Hvilken entrepriseform du vælger, har betydning for, hvem der har ansvaret for hvad. Entrepriseformen bestemmer på den måde, hvem der er placeret på de forskellige ansvarsområder i forhold til byggeprocessen som projektering, uddelegering af opgaver og økonomi.

Tre forskellige entrepriseformer

Der findes overordnet tre forskellige entrepriseformer. Disse er:

  • Hovedentreprise
  • Totalentreprise
  • Fagentreprise

Hovedentreprise

Vælger du hovedentreprise som entrepriseform i dit byggeprojekt, er det dig som bygherre, der har ansvaret for alle godkendelser og indhentning af tilladelser til byggeprojektet. Du skal desuden selv sørge for projektmaterialet som beskrivelser og tegninger.

Det er dog ikke dig, der står med hele ansvaret selv. Ved en hovedentreprise indgår du en aftale med en hovedentreprenør, som har ansvaret for hele byggeriet, økonomien samt uddelegering af opgaver til en eller flere underentreprenører, der skal bruges til byggeprojektet. Det er hovedentreprenøren, der har byggeledelsen, og som indgår kontrakter med de nødvendige underentreprenørerne samt sørger for koordinering, og at byggeriet står færdigt til tiden.

Det er dog fortsat dig som bygherre, der har ansvaret for tilsynet af byggeriet, medmindre du ansætter en professionel tilsynsførende.

Totalentreprise

Ved en totalentreprise overlader du al ansvaret til en totalentreprenør, som tager sig af alle områder inden for byggeriet. En totalentreprenør råder over en afdeling af specialister, arkitekter og bygningskonstruktører, og indgår kontrakter med og uddelegerer opgaver til en række underentreprenører, der løser de forskellige opgaver i byggeprojektet.

Det er totalentreprenøren, der styrer projektet fra start til slut. I totalentrepriseformen har du dermed meget lidt ansvar i byggeprocessen, da totalentreprenøren og en række andre aktører klarer hele arbejdet med byggeriet for dig. Også i denne entrepriseform skal du dog selv sørge for det efterfølgende tilsyn af byggeriet.

forskellige-fagrupper-til-byggeprojekt

Fagentreprise

Hvis du vælger en fagentreprise, er det dig, der står med alt ansvaret selv. Du skal sørge for projektering, herunder tegninger og beskrivelser af byggeprojektet, indhentning af tilladelser, ledelse, styring og koordinering af byggeprojektet, udarbejdelse af tidsplan samt indgåelse af kontrakter med håndværkere og andre fagentreprenører.

Du har dermed det fulde ansvar for hele byggeprocessen, og skal sørge for, at byggeriet forløber, som det skal med alle de nødvendige aktører og processer, herunder også det juridiske og økonomiske. Denne entrepriseform stiller derfor også store krav til dig og dine evner, og har du ikke kvalifikationerne og erfaringen til det, kan der opstå både økonomiske, tekniske og koordineringsmæssige problemer.

Overvejelser ved valg af entrepriseform

Når du skal vælge entrepriseformen, er det vigtigt, at du afgør med dig selv, hvor meget ansvar du selv vil have i dit projekt, hvor meget tid du vil bruge på det, og om du har de nødvendige kvalifikationer og forudsætninger for at kunne styre projektet.

Samtidig er det vigtigt at overveje, om entrepriseformen passer til dit byggeprojekt. En totalentreprise egner sig eksempelvis bedst til byggerier af helårsboliger og ferieboliger, mens fagentreprise egner sig bedst til småbyggerier som udskiftning af tag eller køkken. Det er vigtigt, at du vælger den rette entrepriseform, der passer til dig og dit byggeprojekt.

Brug for juridisk rådgivning?

Har du ikke den store erfaring med entrepriser, kan det være en god idé at få hjælp fra en god advokat med speciale i entrepriseret som denne advokat i Hinnerup, der kan rådgive dig om dine rettigheder i forbindelse med et byggeprojekt.

I et entrepriseprojekt med flere forskellige aktører kan der nemt opstå konflikter, problemer og uklarheder. Derudover kan man risikere at komme ud for, at der er fejl og mangler ved et endeligt byggeri, som ellers virkede til at være vellykket. Det kan derfor være nødvendigt at få juridisk rådgivning i forbindelse med projektet både før, under og efter byggeriet.

Med en advokat kan du få hjælp og juridisk rådgivning og blive klogere på dine rettigheder i forbindelse med en entreprise, skulle der opstå konflikter, fejl og mangler eller forsinkelser, som parterne ikke kan nå til enighed om.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
7
7º - 6º
91%
6.33 km/h
7.99
6.14
ons
7.18
6.06
tors
6.81
3.85
fre