Hvordan er vederlag for bestyrelseshverv beskattet?

Artiklen indeholder reklamelinks

BestyrelseshvervAt sidde i en bestyrelse er en tidskrævende opgave. Derfor får man for ens bestyrelseshverv også typisk betalt et honorar. Herefter opstår spørgsmålet, om dette honorar er personlig indkomst, eller om det falder ind under personlig virksomhed og derved kan regnes som indtægt i et selskab.

Er indkomsten fra ens bestyrelseshverv at betegne som selvstændig virksomhed kan man som bestyrelsesmedlem opnå et par fordele:

  • Føre indtægten ind under virksomhedsskatteordningen, der er mere lempelig og fleksibel end almindelig beskatning for personlig indkomst.
  • Føre indtægten ind i et selskab, lade pengene stå til opsparing her og nøjes med at betale selskabsskat. Selskabsskatten i Danmark er på 25 % (blandt de laveste i Europa) og altså cirka halvt så stor som beskatningen af den almindelige personlige indkomst.

Et bestyrelsesmedlem har altså et skattemæssigt incitament til at lade sit bestyrelseshverv falde ind under selvstændig virksomhed fremfor ind under den personlige indkomstskat.

Udgangspunkt: Personlig indkomst

Udgangspunktet for personer med et bestyrelseshverv
er, at indkomsten er personlig og altså ikke falder ind under selvstændig virksomhed. Sidder du eksempelvis i bestyrelsen for den lokale brugs og får du udbetalt et honorar herfor, skal du regne med at betale almindelig indkomstskat af dette. Indtægten skal bogføres som en indtægt på lige linje med almindelig lønindtægt.

Dette udgangspunkt, som meget vel kan betegnes som værende særdeles restriktivt, er udlagt af skat. Når indtægten fra et bestyrelseshverv betegnes som personlig indkomst kan det ikke opspares som det kan i et selskab.

Undtagelse: Konsulentarbejde

Er dit bestyrelseshverv et udslag af konsulentarbejde, og har dit arbejde i bestyrelsen præg af dette, falder du dog ind under den ene undtagelse til hovedreglen. Leverer du konsulentarbejde – også udover i dit bestyrelseshverv – kan du få lov til at lade indtægten klassificere under selvstændig virksomhed.

Et ofte anvendt eksempel herpå er advokater, der som udgangspunkt ikke har noget problem ved at lade deres honorar for et bestyrelseshverv falde ind under selvstændig virksomhed. Et andet eksempel kunne være en revisor, hvis opgave og bestyrelseshverv ligeledes typisk ville kunne henføres som konsulentarbejde.

Ubegrænset antal bestyrelseshverv

For en person, der kan levere dette konsulentarbejde – hvor typeeksemplet er advokater og revisorer – kan det derfor betale sig at tage imod et større antal bestyrelseshverv. Arbejdsmængden forbundet med et bestyrelseshverv er ofte til at overse samtidigt med, at honoraret lige så ofte er særdeles gavmildt. Kan pengene opspares i et selskab er det derved muligt hvert år at hive en væsentlig indtægt ind ad denne vej.

Om honoraret for et bestyrelseshverv er skattepligtigt som selvstændig virksomhed (selskabsskat) eller personlig indkomst (og personlig indkomstskat) er et ved domstolene ofte prøvet emne, heraf udgangspunktet og undtagelsen udlagt tidligere i denne tekst. Har du fået udbetalt honorar for en bestyrelsesplads, hvor du mener, du er blevet beskattet uretfærdigt, har du mulighed for at tage sagen ved de danske domstole. Med mindre, der er tale om under 50.000 kr., og det hele derved kan køres som en såkaldt småsag, skal du regne med at bruge en væsentlig mængde tid, kræfter og penge på at få prøvet din ret og beskatningen af dit bestyrelseshverv.