se Mette Frederiksens politiske klarriere her

Portræt af Mette Frederiksen

Artiklen indeholder reklamelinks

Mette Frederiksen har været medlem af Folketinget siden 2001. Hun er en socialdemokratisk politiker, som overtog posten som formand for Socialdemokratiet efter Helle Thorning i 2015. Mette Frederiksen har haft flere forskellige funktioner i Folketinget i form af forskellige ordførerposter, næstformand i folketingsgruppen, justitsminister samt beskæftigelsesminister. Mette Frederiksen har i sin karriere tiltrukket mange personlige stemmer, og har stået i spidsen for en lang række forskellige reformer.

Fakta

  • Fødselsdag: 19. november 1977
  • Fødested: Aalborg
  • Forældre: Flemming Frederiksen, typograf, og Anette Frederiksen, pædagog
  • Tidligere ægtefælle: Erik Harr (2003-2014)
  • Børn: Ida Feline (2002) Magne (2006)
  • Uddannelse: Student, Aalborghus Gymnasium, Bachelor i Administration og Samfundsfag, Aalborg Universitet 2007, samt en mastergrad i afrikastudier, Københavns Universitet 2009

Politiske karriere

Mette Frederiksen startede sin politiske karriere tidligt, idet hun sideløbende med sin uddannelse var medlem af arbejdsudvalget i Nyt Europa i 1999. I år 2000 stillede hun op som kandidat for Socialdemokratiet i Københavns Amtskreds, og blev valgt ind i 2001. Efterfølgende blev hun næstformand i Socialdemokratiets udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg frem til 2004, og var i den periode også ordfører for kultur, medie og ligestilling. Hun blev genvalgt til Folketinget igen i 2005, som var det år, hvor hun også påtog sig titlen som socialordfører og næstformand i folketingsgruppen.

Mette Frederiksen har i hele sin karriere opnået mange personlige stemmer. Hun fik, til folketingsvalget i 2007, hele 27.077 personlige stemmer, som placerede hende på top ti-listen over danske politikere med flest personlige stemmer.

kontanthjaelpsloftI oktober 2011 tiltrådte Mette Frederiksen som beskæftigelsesminister i Helle Thorning-Schmidts regering. Her fremsatte hun blandt andet en lov, som indebar afskaffelse af starthjælpen, afskaffelse af kontanthjælpsloft samt ophævelse af introduktionsydelsen, der medførte, at udlændinge der, på daværende tidspunkt, modtog introduktionsydelse fremover ville modtage kontanthjælp.

I 2013 præsenterede Mette Frederiksen et nyt forslag omhandlende sygedagpenge. Her udmeldte hun blandt andet, at sygemeldte med livstruende sygdomme, skulle have ret til ubegrænsede sygedagpenge, så længe de var syge. Efter dette forslag blev Mette Frederiksen kritiseret af både Gigtforeningen og Scleroseforeningen, som mente, at den nye sygedagpenge-model var uretfærdig og uforståelig.

En anden af Mette Frederiksens mærkesager er, at hun er modstander af prostitution. Hun har slået fast, at hun er kraftig tilhænger af et forbud mod køb af seksuelle ydelser grundet de følgevirkninger, et liv med prostitution kan give.

Politiske kontroverser

Mette Frederiksen har, som så mange andre politikere, været indblandet i forskellige kontroverser, som har skabt debat. Der er især to sager, som har været i mediernes søgelys.

En af de sager der især har været dækket kritisk af medierne, omhandler den såkaldte privatskolesag. Sagen opstod, da Mette Frederiksen i 2008 valgte at sende sin datter i privatskole efter selv at have kritiseret forældre for at gøre netop det. Mette Frederiksen tacklede sagen ved at tage imod kritikken, og indrømmede, at hun havde været urimelig i sine tidligere udmeldinger omkring privatskoler. Mange danskere opfattede valget af privatskole som dobbeltmoralsk, hvilket sendte meget kritik i retning af især Mette Frederiksen.

Den anden sag der har optrådt massivt i mediernes søgelys, var den såkaldte dagpengesag. Denne kontrovers omhandlede i bund og grund, at befolkningen og resten af Folketinget følte sig ført bag lyset af regeringen. Sagen var, at Mette Frederiksen blev beskyldt for at have tilbageholdt oplysninger om, at over dobbelt så mange langtidsledige ville miste dagpenge, end regeringen egentlig meldte ud.

Dagpengesagen fik mange af Mette Frederiksens vælgere til at søge væk, fordi de generelt var utilfredse med det, som Socialdemokratiet og regeringen foretog sig i forbindelse med dagpenge og kontanthjælpsreform. Det var dog ikke kun vælgere, der var utilfredse. Socialdemokratiets støtteparti Enhedslisten kritiserede også Mette Frederiksen og resten af partiet, hvilket skabte et historisk dårligt forhold mellem regeringen og støttepartiet. Mette Frederiksen selv forklarede de skjulte dagpengetal med, at hele processen havde været normal procedure, og at tallene var blevet offentliggjort, idet regeringen var færdig med at behandle dem.

Som offentlig person og især politiker kommer man nogle gange i mediernes søgelys. Dog har kritikken ikke afskrækket Mette Frederiksen fra poster i toppen af dansk politik.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Clear Sky
11
12º - 5º
68%
10.71 km/h
8.13
4.7
man
9.54
4.05
tirs
9.01
2.54
ons