Portræt af Ole Hækkerup

Artiklen indeholder reklamelinks

Ole Hækkerup er Socialdemokrat, og har været medlem af Folketinget i to omgange. I 1998 blev han som 27-årig for første gang stemt ind i Folketinget. Allerede under sin uddannelse i statskundskab fik Ole Hækkerup muligheden for at være en del af den socialistiske gruppe i Europa Parlamentet, hvor han var gennem et halvt år. Herefter færdiggjorde Ole Hækkerup sin uddannelse.

Ole Hækkerup kommer fra den velkendte politiske Hækkerup-familie, som består af bl.a. broren Nick, faren Klaus, farfaren Per og oldefaren Hans Kristian. Alle disse har været politisk aktive for Socialdemokratiet. I 2000 giftede Ole Hækkerup sig med Karen, som har været medlem af Folketinget siden 2005, og som i øvrigt blev social- og integrationsminister i 2011.

Fakta

  • Fødselsdag: 27. januar 1971
  • Fødested:
  • Ægtefælle: Karen Hækkerup – gift i 2000
  • Børn: Mads (2000), Ellen (2002), Kirstine (2007)
  • Forældre: Irene og Klaus Hækkerup
  • Uddannelse: Student ved Frederiksborg Statsskole (1989), Bachelor i Statskundskab ved Københavns Universitet

Politisk karriere

Ole Hækkerup har altid været politisk aktiv. Han har været medlem af både Danmarks Socialistiske Ungdom i Hillerød og Frit Forum København, som er socialdemokratiske studerende. Her var han hhv. amtsformand og formand. Derudover har Ole Hækkerup været medlem af bestyrelsen for Københavns Socialpædagogiske Seminarium.

Senere hen blev Ole Hækkerup aktiv i Socialdemokratiet, hvor han stillede op som folketingskandidat i Ryvangskredsen (Østre Storkreds). Her blev han valgt ind i Folketinget i perioden 1998-2001. Han var kandidat i Ryvangskredsen helt frem til 2006.

I 2006-2007 blev Ole Hækkerup valgt ind i regionsrådet i Region Hovedstaden. Herefter blev han kandidat i Ringstedkredsen, hvor han blev valgt ind i Folketinget igen for Sjællands Storkreds. Ole Hækkerups folketingsperiode varede denne gang fra 2007-2015. Ved folketingsvalget i 2015 fik Ole Hækkerup ikke stemmer nok til at fortsætte som MF.

I sin periode i Folketinget har Ole Hækkerup bl.a. været udlændinge- og integrationsordfører samt politisk ordfører for Socialdemokraterne.

Hækkerup-familien

Hækkerup-familien har dybe politiske og socialdemokratiske rødder. Helt tilbage i midten af 1800-tallet var Lars Andersen Hækkerup medlem af den grundlovsgivende Rigsforsamling og efterfølgende medlem af Folketinget. Lars Andersen tog Hækkerup-navnet til sig i 1883 – Hækkerup var hans fødeby.

I 1826 blev Hans Kristen Hækkerup født. Han blev i 1913 medlem af Ringsteds Byråd og af Socialdemokratiets hovedbestyrelse. Han blev valgt ind i Folketinget i 1920 og blev også borgmester for Ringsted i 1928. Året efter døde han.

Hans Kristen Hækkerup fik 4 børn, heriblandt Hans og Per. Hans Erling Hækkerup var medlem af Folketinget i perioderne 1945-47 og 1948-71. I 1953-64 var han justitsminister og i 1964-68 var han indenrigsminister.

Per Christen Hækkerup – Ole Hækkerups farfar – var medlem af Folketinget i 1950-79, hvor han fra 1962-66 var udenrigsminister. Derudover har han også haft andre ministerposter i perioden 1971-79, hvor han bl.a. har været budget- og økonomiminister.

Per var gift med Karen Magrethe Hækkerup, som var medlem af Folketinget i 1964-66 og 1970-81. Hun var rejsesekretær for Socialdemokratiet i 1958-62 og fra 1962-63 var hun sekretær i partiet. Karen Magrethe og Per fik 3 børn, hvoraf Hans og Klaus blev politisk aktive.

Hans Hækkerup var medlem af Folketinget i 1979-81 og 1984-2001 – også for Socialdemokratiet. Han var sekretær og senere fuldmægtig i Socialministeriet i 1973-76. I 1976-77 var han en del af Undervisningsministeriet, og han var fuldmægtig i Arbejdsministeriet i 1977-79. Derudover har han været formand i Forsvarsudvalget i 1991-93, hvorefter han blev forsvarsminister i 1993-2000. I 2001-2002 var han desuden FN’s repræsentant i Kosovo.

Klaus Hækkerup – Ole Hækkerups far – var i 1972-88 medlem af byrådet i Fredensborg-Humlebæk Kommune, hvor han var borgmester fra 1978-88. I 1988 blev han medlem af Folketinget. Han har desuden været medlem af bestyrelserne for bl.a. Kommunernes Landsforening samt BG Bank. Han er gift med Irene Hækkerup, som er skoleinspektør, og sammen har de fået 3 børn. Her er Nick og Ole politisk aktive.

Nick Hækkerup, som er Ole Hækkerups bror, blev valgt ind i byrådet i Hillerød i 1993. Siden 2000 har han været borgmester i Hillerød Kommune. Han var Danmarks hidtil yngste borgmester, da han blev valgt som 32-årig. I 2007 blev han valgt ind i Folketinget, hvor han har været skatteordfører og været med til at udforme Socialdemokraternes skattepolitiske plan, som blev kaldt Fair Forandring.

Nick Hækkerup har haft forskellige ministerposter. I 2011-13 var han forsvarsminister. I 2013 var han handels- og Europaminister, og i 2014-2015 var han Sundhedsminister.

Ole Hækkerup er gift med Karen Hækkerup, som var medlem af Folketinget i 2005-14. Her har hun fungeret som rets- og forbrugerpolitisk ordfører for Socialdemokraterne. I 2011 blev hun social- og integrationsminister. I 2013 havde hun en kort periode, hvor hun var minister for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, hvorefter hun blev justitsminister. I 2014 sluttede Karen Hækkerup sin politiske karriere for i stedet at blive direktør for Landbrug og Fødevarer.