Portræt: Demokraterne

Portræt: Demokraterne

Artiklen indeholder reklamelinks

Det Demokratiske Parti eller Demokraterne er et dansk politisk parti, der blev etableret af Per Ørum Jørgensen d. 2. februar 2013.

Partiet Demokraterne er et midterparti eller et centrum-højre parti, der kæmper for social og økonomisk retfærdighed og sociale rettigheder som sundhed, uddannelse og arbejde.

Med stiftelsen af partiet havde Per Ørum et ønske om, at Demokraterne skulle være det mest folkelige og borgernære parti i Danmark.

Partiets mantra er desuden; respekt, inkludering og medborgerskab, hvilket beskriver Demokraterne som et parti med stort fokus på borgernes livskvalitet.

Etableringen af Det Demokratiske parti

Per Ørum Jørgensen, der er tidligere folketingsmedlem og formand for Kristendemokraterne stiftede i 2013 Det Demokratiske Parti. Partiet opstod som følge af et behov for at sætte mennesket og borgernes livskvalitet højere end økonomi.

Efter 10 måneder som formand valgte Per Ørum Jørgensen dog at trække sig fra Det Demokratiske Parti, som han selv var med til at stifte. Han blev senere afløst af Morten Kassø fra Sindal.

Allerede halvandet år efter at partiet startede kneb det dog med den folkelige opbakning, og i 2014 var medlemstallet faldet til 30-40 medlemmer fra 150 medlemmer i 2013, hvor Per Ørum Jørgensen stadig var formand.

Demokraternes politik

Demokraterne vil gerne ud af EU

Partiets politik beror på respekten for det enkelte menneske og en tro på, at mennesker har et behov for at være en del af stærke fællesskaber. Demokraterne har flere værdier, som binder partiet sammen. Vigtigst er, at demokraterne tror på, at man står stærkere sammen end alene, og partiet hylder derfor også i høj grad fællesskabets værdier. Værdier som tager udgangspunkt i ansvaret for os selv, vores familier, medmennesker og naturen.

Demokraternes mærkesager er, at de ønsker at skabe de bedste rammer for familieliv, sociale relationer samt frivilligt og velgørende arbejde. Demokraterne går ind for:

 • udmeldelse af EU
 • styrkelse af det nordiske samarbejde og en nordisk Union
 • nedtrapning af skatter på boliger og rentefradraget, så det helt forsvinder inden for 20 år.

Demokraternes tolv principper

Det Demokratiske Parti har skabt tolv principper, der tager udgangspunkt i partiets politik og værdier.

 1. Alle mennesker er født lige og har ret til et værdigt liv. Dette gælder både på arbejdspladsen, i fællesskabet og i det offentlige system.
 2. Statsmandskab er helt essentielt for at bevare et moderne og dynamisk demokrati. Demokraterne tror på det gode argument, hvor borgerne bliver engageret i stedet for at blive talt ned til. Dermed vil Demokraterne gøre op med spin og tom retorik og i stedet bevare en god dynamisk relation mellem borger og samfund.
 3. Demokratiet skal styrkes ved at anvende demokratiske redskaber som folkeafstemninger og høringer i forbindelse med vigtige nationale og internationale spørgsmål, da dette inddrager og engagerer borgerne. God forvaltningsskik skal desuden tage udgangspunkt i respekten for det enkelte menneske og dennes værdighed og demokratiske ret.
 4. Børn er fremtiden. De repræsenterer fremtiden og håbet om bedre tider og en bedre verden. Børns opvækstmuligheder, velvære og fremtidsperspektiv bør derfor være i fokus, og skal veje tungere end rent politiske hensyn.
 5. Familien er det vigtigste fællesskab i samfundet. Familien skal derfor have mulighed for og frihed til at prioritere og tage beslutninger på andre grundlag end de økonomiske. Familierne skal desuden i højere grad selv tage ansvar for deres egen hverdag og udvikling.
 6. Velfærden skal være i højsæde. Derfor er alle borgere, som har evnerne til det, forpligtet til at bidrage til fællesskabets bedste. Ligeledes er fællesskabet forpligtet til at støtte og styrke borgere, der har behov for hjælp.
 7. De økonomiske og politiske prioriteringer i samfundet skal bygges op over et princip om, at økonomiske interesser skal stemme overens med borgernes livskvalitet og værdighed. Borgere i samfundet skal ikke måles og vejes i forhold til deres nytteværdi for samfundet. De skal udelukkende vurderes som mennesker med rettigheder, pligter og værdighed i forhold til fællesskabet.
 8. Danmark skal gå forrest i bestræbelserne på at skabe en fælles international retsorden med udgangspunkt i principperne beskrevet i FN’s menneskerettighedskonvention. Med en klar udenrigspolitik skal Danmark bidrage til at sikre frihed, fred og menneskerettigheder – også i andre lande end Danmark – gennem sit fortsatte medlemskab af Nato.
 9. Demokraterne mener, at de nordiske samfund er unikke og bygger på stærke værdier og traditioner, som ikke må undertrykkes af et fjernt centraliseret EU. Derfor ønsker partiet en nordisk union med et fortsat samarbejde med de eksisterende EU-medlemmer, hvor der bevares en fri bevægelighed af borgere og varer i Europa.
 10. Den nordiske kulturarv er med til at skabe rammerne om vores velfærdssamfund og er selve mentaliteten i de nordiske lande. Det er derfor vigtigt, at positive værdier som fællesskab, ansvar, frihed, solidaritet, respekt og værdighed bevares og bliver bygget videre på.
 11. Demokraterne har et ønske om, at børn og børnebørn skal vokse op i en grøn og bæredygtig verden. Det er derfor menneskets pligt at beskytte og værne om naturen og miljøet. Demokraterne mener, at det er alle nationers pligt at videreudvikle den bæredygtige og rene, grønne energi.
 12. Et frivilligt engagement og initiativ skaber udvikling, livskvalitet og fleksibilitet i samfundet. Fællesskabet skal derfor fremme, udbrede og understøtte det frivillige arbejde. Samtidig skal der sikres gode rammer og konkurrencedygtige vilkår for iværksættere og selvstændige, der bidrager til samfundet ved at skabe udvikling og drivkraft.

Demokraterne i Danmark og USA – fælles værdier og mærkesager

Demokraterne i Danmark og USA

Demokraternes værdier som inkludering, ligestilling og det stærke fællesskab samt troen på at man står stærkere som en del af et fællesskab, minder meget om de værdier, som også kan ses hos partiet ”Demokraterne” i USA.

Det amerikanske parti tror ligesom det danske parti på, at man står stærkere sammen end alene. Derudover tror Demokraterne i USA også på ligestilling blandt alle, og kæmper ligeledes for support til minoriteter og beskyttelse af miljøet.

Partiet har desuden flere mærkesager som

 • Lige løn
 • Sundhedspleje
 • Grøn energi

der også er mærkesager hos Det Demokratiske Parti i Danmark. Det kunne derfor godt tyde på, at det danske parti Demokraterne har fundet inspiration hos det amerikanske parti. Dette er nok også grunden til, at Per Ørum Jørgensen valgte at kalde partiet ved samme navn.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Light Rain
16
18º - 14º
88%
5.59 km/h
19.62
13.99
man
18.16
12.99
tirs
20.16
13.49
ons