it support

Sæt fokus på IT-sikkerheden

Artiklen indeholder reklamelinks

Læs hvorfor og hvordan virksomheden kan sætte mere fokus på IT-sikkerheden og minimere risikoen for hackerangreb.

I takt med at flere virksomheder digitaliseres, øges risikoen for hackerangreb. Det kan i værste tilfælde få fatale konsekvenser og koste virksomheden mange penge. Hackerangreb går ikke kun ud over virksomhed og medarbejdere, men kan også ramme kunder og samarbejdspartnere. Store som små virksomheder rammes af hackerangreb. Derfor er det ledelsens ansvar at styrke IT-sikkerheden og opretholde et højt sikkerhedsniveau for at modstå hackere. Der findes heldigvis mange gode råd og tiltag omkring at højne IT-sikkerheden.

Ledelsen skal være det gode eksempel

Overraskende mange virksomheder prioriterer ikke IT-sikkerheden i virksomheden. Ledelsen bør føre an og sætte dagsordenen for virksomhedens IT-sikkerhed. Alternativt kan ledelsen udpege en IT-ansvarlig, som står for den daglige sikkerhed og agere som kontaktperson, hvis der opstår problemer blandt de øvrige medarbejdere. Det er i øvrigt vigtigt at indgå i dialog med medarbejderne omkring gode digitale vaner.

Stil krav og få tjekket IT-sikkerheden i virksomheden

De fleste virksomheder stoler blindt på deres IT-leverandører, men gør det i stedet til en vane at stille krav til sikkerheden. Flere virksomheder benytter sig af leverandører til outsourcing af eksempelvis cloudløsninger og IT-serviceydelser, hvilket gør dem til et attraktivt mål for hackere. Afsæt tid til et møde hvor I drøfter IT-sikkerheden og spørger ind til, hvad leverandørerne gør for at højne sikkerheden og for at forhindre uvedkommende indtrængere.
For at få et overordnet billede af virksomhedens risici ved et hackerangreb anbefales det at få lavet en risikovurdering. I en risikovurdering vurderes, hvor høj sandsynligheden er for et hackerangreb samt konsekvenserne heraf. Virksomheden kan også få tjekket sikkerhedsniveauet i forhold til ransomware, phishing eller insideangreb med et sikkerhedstjek. Her gives et overblik over, hvilke svage punkter der skal forbedres samt hvordan problemerne løses ved hjælp af en række anbefalinger og værktøjer.

Workshop om IT-sikkerhed

Det kan være en god ide at afholde en workshop omkring IT-sikkerhed og gode digitale vaner blandt medarbejderne. Ved at træne medarbejderne i sunde IT-vaner og brugeradfærd sikres en højere IT-sikkerhed. Hackerne finder hele tiden nye veje og måder at inficere på, så afsæt en dag om året, hvor I snakker om relevante emner og laver øvelser, der tager afsæt i virkelige hændelser.

it support

Ideer til emner og øvelser kan være:

  • Hacking og phishing
  • Sådan spotter du ondsindede mails
  • Lær at lave stærke adgangskoder
  • Udarbejdelse af en IT-sikkerhedspolitik
  • Gode digitale vaner i virksomheden
  • Konsekvenserne af dårlig IT-sikkerhed

Workshoppen tilpasses hver enkelt virksomhed og størrelse, og motiver gerne medarbejderne til at komme med inputs eller situationer, hvor de har følt sig i tvivl eller utrygge i forhold til sikkerheden. Når der ansættes nye medarbejdere, bør de introduceres for virksomhedens IT-sikkerhedspolitik og hjælpes i gang med de gode digitale vaner.

Få hjælp udefra

Hvis virksomheden står i en situation, hvor der er behov for ekstra hjælp udefra, eksempelvis ved IT-nedbrud eller generelle pc-udfordringer, kan der kontaktes en IT-supporter. Der kan også indgås en aftale om IT support, så hjælpen kun er et telefonopkald væk. Ved at have en IT-supporter tilknyttet virksomheden skaber det tryghed samtidig med, at medarbejdernes tabte arbejdstid minimeres. Som oftest kan de fleste problemer klares fjernbetjent.