Store entrepriser kan også gavne samfundet

Artiklen indeholder reklamelinks

Mange tror, at store entrepriser kun gavner entreprenørerne, men det er faktisk også til gavn for samfundet, når entreprenørerne får entrepriser. Mange entreprenører fravælger at være med i kapløbet om hovedentrepriser og totalentrepriser, fordi de antager, at konkurrencen er for hård, og det dermed alligevel ikke vil resultere i deres fordel.

Af den årsag vælger mange kun at byde ind på de små entrepriser. Det er dog en forkert antagelse. Der er nemlig ikke mange om buddet, når det kommer til de store entrepriser, og derfor vælger mange at annullere de større entrepriser, da det er billigere at dele det hele ud i mindre entrepriser – netop grundet den svage konkurrence på opgaverne.

Flere vælger fagentrepriser

Når man vælger at splitte opgaverne op i et projekt, bliver en større entreprise til fagentrepriser, fordi man tror på, at man opnår besparelser ved at vælge netop denne form for entreprise. Det er dog bare sådan, at denne forholdsvis beskedne besparelse hurtigt bliver ædt på af honorarer, projektledelse, byggestyrelse og generelle administrationsopgaver.

Det er dog ikke kun den manglende besparelse, der er en ulempe ved at flere og flere vælger fagentrepriser fremfor hoved- eller totalentrepriserne. Fagentrepriserne har nemlig også den ulempe, at det ikke giver helt de samme muligheder, som hvad der er tilfældet ved de større entrepriser.

Når flere fagfolk arbejder sammen uden en egentlig projektleder, opstår der nemlig mange misforståelser og problemer undervejs, der ikke er blevet taget højde for inden projektet bliver igangsat. Tid er penge og oftest bruges der mange ressourcer på at løse problemer undervejs. Problemer der kunne have været taget højde for og dermed undgået, hvis opgaven havde været en totalentreprise eller en hovedentreprise.

Større entrepriser giver samfundsgevinst

Større entrepriser giver samfundsgevinst

Et produktivt byggeri giver gevinst for samfundet. Særligt når det er tale om de store offentlige byggeprojekter som for eksempel hospitaler. Her er der nemlig muligheder for besparelser i løbet af projektet, idet ansvaret er entydigt og ikke dele ud. Det optimerer forløbet, og sparer tid.

Der er altså god grund til at vælge de små fagentrepriser fra, og i stedet tilvælge hoved- og totalentrepriser. På den måde bliver ansvaret samlet og selve koordineringen af projektet bliver langt mere struktureret og effektivt.

Det kræver en adfærdsændring i branchen at indse, at de større entrepriser er økonomisk fordelagtige. Det er nemlig kun denne ændring, der kan få entreprenørerne til at byde ind på de større entrepriser og på den måde skabe øget konkurrence, når disse kommer i udbud.

De store entrepriser giver naturligvis også en stor økonomisk gevinst til private bygherrer, men når alt kommer til alt er denne gevinst i sig selv vel også en gevinst for samfundet? Det er altså ikke blot i forbindelse med offentlige byggeprojekter, at hoved- og totalentrepriser bliver en gevinst for det samfund, vi lever i.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
7
7º - 6º
91%
6.33 km/h
7.99
6.14
ons
7.18
6.06
tors
6.81
3.85
fre