Styrk medarbejdernes mentale sundhed med hypnoterapi

Artiklen indeholder reklamelinks

Flere og flere virksomheder sætter fokus på medarbejdernes trivsel – herunder også den mentale sundhed. Mental sundhed betyder, at man har det godt med sig selv og med sit liv. Derudover kan mental sundhed hos en person ses ved, at personen fungerer godt i samspil med andre, viser interesse for det, der sker omkring personen samt at personen ser optimistisk på fremtiden.

Ifølge Socialstyrelsens vidensportal er en mentalt sund person i stand til at håndtere dagligdagens udfordringer og stress- både privat og på arbejdspladsen. Derudover er en mentalt sund person også i stand til at indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Virksomheder tager ansvar for medarbejdernes mentale sundhed

Der er mange ting, der kan påvirke en persons mentale sundhed. Uanset hvad der er udfordringen for den enkelte, vil det også påvirke personen i sit arbejde – for man bruger jo typisk en tredjedel af sin dagligdag på arbejdspladsen.

Svækkes en medarbejders mentale sundhed, er der risiko for, at medarbejderen ikke når sine mål, og at medarbejderen ikke trives på arbejdspladsen. Det kan også resultere i et større sygefravær for medarbejderen.

Derfor er der flere og flere virksomheder, der tager ansvar for medarbejdernes (mentale) sundhed og trivsel. For virksomhederne kan medarbejdernes mentale sundhed (og sundhed generelt) betyde, at effektiviteten stiger, medarbejderne er mere kreative i deres problemløsninger, og at arbejdsglædes øges.

Hypnoterapi kan anvendes på flere områder

Hypnose

Med hypnoterapi arbejder man med en persons underbevidsthed med henblik på at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærdsmønstre. Derfor kan hypnoterapi også være med til at styrke den mentale sundhed hos medarbejderne i en virksomhed.

Derfor er der også nogle virksomheder, der har indgået en fast aftale med en hypnoterapeut som et tilbud til medarbejderne, lige som man måske kender det med en massørordning og lignende. En hypnoterapeut vil kunne hjælpe medarbejderne med at håndtere stress, stoppe med at ryge eller behandle angst for eksempelvis at tale foran større forsamlinger.

Derudover vil en hypnoterapuet også kunne hjælpe en medarbejder med andre personlige udfordringer, som også påvirker medarbejderens generelle trivsel. Det kan være ved at styrke medarbejderens selvværd, eller hjælpe medarbejderen til at få mere indre ro.

Forebyg mentale helbredsproblemer

Som leder kan du være med til at forebygge mentale helbredsproblemer blandt medarbejderne. Det kan blandt andet gøres ved at sikre et nogle gode rammer for et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Det kan du blandt andet gøre ved at opstille kort- og langsigtede mål for arbejdet – og huske at følge op, samt ved at bakke op om medarbjederne i deres forskellige arbejdsopgaver – husk at give feedback.

Hjælp medarbejderne med at prioritere deres arbejdsopgaver, hvis de selv har svært ved det. Sørg også for, at der bliver skabt balance mellem krav og ressourcer. Med andre ord skal du sørge for, at medarbejderne har de nødvendige ressourcer til at løse en opgave, og at de har tid og kompetencerne til at løse det inden for en given tidsramme.

Som leder kan du også bidrage til at sikre gode samarbejdsrelationer – både mellem medarbejderne, men også mellem dig og den enkelte medarbejder. Gode relationer kan bidrage til følelsen af øget arbejdsglæde. Derudover bliver det også lettere at henvende sig til en medarbejder, der ser ud til at have det skidt, hvis man på forhånd har den gode relation.

Dagens aktier

Vejret

Aarhus
Overcast Clouds
14
15º - 7º
68%
6.19 km/h
13.13
5.93
tors
15.31
8.69
fre
15.81
10.85
lør