Politikere sundhedsreform

Danmarks Apotekerforening vil have apotekerne tænkt ind i sundhedsreform

Artiklen indeholder reklamelinks

Regeringen har fremlagt et bud på en sundhedsreform, som primært trak overskrifter på grund af regeringens forslag om at nedlægge regionerne. Det har blandt andre Berlingske skrevet om, og som Politiken skriver, har der været betænkeligheder fra flere fronter – blandt andet Lægeforeningen.

Hovedbudskabet fra politikernes side var, at sundhedsvæsnet skulle nærme sig borgeren, og at der skulle være færre gnidninger i overgangen fra det ene system til det andet for patienterne.

Den del af udspillet har til gengæld fået en noget varmere modtagelse end den måde, regeringen har foreslået at løse udfordringen på, og blandt andre har Danmarks Apotekerforening bakket op om ønsket om bedre samarbejde i det nære sundhedsvæsen.

Apotekerforeningen mener, at apotekerne bør spille en stor rolle i arbejdet med at komme tættere på patienterne, blandt andet på baggrund af apotekernes rolle som den lokale station med medicinsk viden, som man bare kan komme til.

Udnyt alle kompetencer – også teknologisk

Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening, siger i en pressemeddelelse, at man bør kigge på de muligheder, der ligger uden for eller imellem sygehus, læge og kommune. Her falder apotekerne ind under, og mere konkrete forslag finder man i foreningens forslag til regeringen fra oktober 2018.

Her lyder det blandt andet, at man bør kigge på den teknologiske situation. Foreningen fremhæver de robotter, som selv finder den rette medicin frem, mens man bliver ekspederet på apoteket, og man spekulerer i, om disse robotter eventuelt kunne fungere uden for apoteker, så man kan hente sin medicin uden at gå ind – lidt ligesom man kan med pakkeboksene rundt om i landet.

Det er også nærliggende at tænke over rollen for et online apotek i arbejdet på at komme tættere på borgeren. Er opgaven primært at udlevere medicin, eksempelvis til stabile patienter, som ikke har behov for hyppige besøg på hospitalet eller ved lægen, kan et online apotek agere distributør.

Der vil utvivlsomt være mange bud på, hvordan det i sidste ende skal struktureres, så sundhedsvæsnet kan komme tættere på borgen, og samarbejdet mellem de forskellige instanser inden for sektoren forbedres, men der skal nok være mange forslag.

Apoteksområdet har oplevet ændringer

Online apotek

Inden for de senere år har apoteksbranchen gennemgået flere ændringer, men den måske største har været, at der fra politisk side er blevet åbnet for, at apoteker kunne fungere udelukkende online. Tidligere har man også kunnet købe medicin og apoteksvarer på nettet, men det har været gennem et fysisk apotek.

Med de første online apoteker giver det end nu flere muligheder for at sætte apotekerne i spil i forhold til at gøre det mere effektivt og gnidningsfrit at være patient i det danske sundhedsvæsen.

Den oplagte mulighed i forhold til online apoteker er, at de er vant til at sende deres produkter ud. Patienter der regelmæssigt skal have medicin, men ikke har behov for hyppige besøg ved lægen eller på hospitalet, vil kunne få en lettere hverdag, hvis de eksempelvis fik leveret medicin til dem automatisk.

Har man spørgsmål om sin medicin eller brug for vejledning til at vælge de rigtige produkter, kan man også få farmaceutuddannet personale i tale over telefonen hos sit online apotek, så man ikke behøver tage ned på det fysiske, og det kan også gøre det lettere at have med sin medicin at gøre.